Wat zijn de symptomen van de ziekte van Menière?

Wat zijn de symptomen van de ziekte van Menière?

Wat moet ik doen wanneer ik last heb van zware duizelachtigheid?

De ziekte van Menière is een schoolvoorbeeld van een aandoening die vroeger vrijwel onbekend was en die plots overal opduikt. Iedereen kan in zijn omgeving wel een aantal mensen aanwijzen aan wie de ziekte kan worden toegeschreven. Meestal gebeurt die omschrijving tussen haakjes, want het stellen van een diagnose is in dit geval geen sinecure. Vraag blijft echter hoe de spectaculaire opkomst van de aandoening te verklaren valt.

In dat verband valt een psychosomatische factor niet a priori uitgesloten. Uiteraard zijn er fysische symptomen, maar die kunnen mogelijk uitgelokt worden door onder andere stressfactoren. Dat verklaart onder andere waarom de de ziekte van Menière plots zonder verklaarbare reden opnieuw verdwijnt. Inderdaad is het zo dat in veel gevallen na een onbepaalde tijd geen sprake meer is van Menière.

Echt genezen kan de medische wereld momenteel de ziekte van Menière niet, alleen kunnen de symptomen min of meer worden bestreden. De huidige beschikbare medicatie volstaat echter (nog) niet om die symptomen volledig te verlichten. Wie lijdt aan de ziekte van Menière, kan dus zeer moeilijke dagen beleven. De aandoening is namelijk allesbehalve een pretje.

Wat zijn de symptomen van de ziekte van Menière? Die zijn eigenlijk drievoudig: tinnitus of oorsuizen, gehooruitval en vertigo (duizeligheid) gekoppeld met hevig braken. De aandoening doet zich voor in de vorm van aanvallen, die zeer heftig kunnen zijn en iemand doodziek achterlaten. Om de diagnose te compliceren, duiken niet bij elke patiënt dezelfde symptomen van de ziekte op.

Wat moet ik doen wanneer ik last heb van zware duizelachtigheid als gevolg van de ziekte van Menière? Zaak is om het hoofd koel te houden en zich te focussen op één enkel punt in je omgeving. Mits een goede concentratie kan zo de ergste vorm van duizeligheid voorkomen worden, waardoor tevens de braakaanvallen tot een minimum beperkt kunnen blijven.