Wat is het het Gilles de la Tourette syndroom?

Dossier Gilles de la Tourette syndroom

Wat is het het Gilles de la Tourette syndroom?

Rondom het syndroom van Gilles de la Tourette heersen nog steeds heel wat misverstanden. Zelfs personen uit de directe omgeving herkennen vaak de symptomen van het Gilles de la Tourette syndroom niet. Dat maakt dat het een mysterieuze aandoening blijft.

 

Symptomen van het Gilles de la Tourette syndroom

 

De symptomen van deze kwaal kunnen uiteenlopend zijn. Meestal gaat het om ongecontroleerde spierbewegingen, die door de buitenwereld als tics worden ervaren. Omdat sommige lijders aan het syndroom erg intelligent zijn, slagen ze er in om tot een bepaalde hoogte die symptomen te maskeren.

Dat lukt echter niet altijd en af en toe zal iemand die lijdt aan het Gilles de la Tourette syndroom en dat probeert te maskeren toch door mand vallen. Dat kan zijn door het maken van ongecontroleerde geluiden of (en daar is de ziekte het meest voor bekend) het uitbarsten in scheldpartijen. Het gebruik van schuttingtaal is echter geen noodzakelijke voorwaarde om als GdT-patiënt gecatalogiseerd worden.

 

De combinatie van het Gilles de la Tourette syndroom met andere kwalen/ziekten: autisme, High Sensitive Person (HSP), ADHD en gedragsstoornissen

 

In sommige gevallen zal het Gilles de la Tourette syndroom voorkomen in combinatie met andere kwalen. Het is wetenschappelijk nog niet uitgemaakt of er een verband is tussen deze ziekten. Bovendien is niet iedereen het er over eens dat HSP als een op zichzelf staande ziekte mag worden beschouwd. Ook over ADHD is het laatste woord nog niet gevallen.

De combinatie van het Gilles de la Tourette syndroom met autistische kenmerken is niet echt zeldzaam. Die kunnen in verschillende vormen opduiken. Zo zijn er regelmatig Asperger-patiënten die aan het Gilles de la Tourette syndroom lijden. De patiënt moet in dat geval met een dubbele handicap afrekenen, wat hem of haar in sommige gevallen ook nog zal lukken ook.

 

Behandeling van het Gilles de la Tourette syndroom

 

Het zal duidelijk zijn dat elk geval anders is, zodat ook de aanpak anders moet zijn. Duikt het Gilles de la Tourette syndroom in de kindertijd op, dan is ingrijpen uiteraard noodzakelijk. Het jeugdigde patiëntje zal in zijn omgeving namelijk op veel onbegrip stuiten. Onvermijdelijk zal dit lijden tot tal van problemen en frustraties. Belangrijk is in ieder geval dat het Gilles de la Tourette syndroom ook als dusdanig wordt bekend. Pas wanneer dat het geval is, kan de behandeling beginnen.

Die behandeling is afhankelijk van de manier waarop deze ziekte (als we dit woord mogen gebruiken) zich manifesteert. Zonder ingrijpen kan het Gilles de la Tourette syndroom aanleiding geven tot depressies, woede-aanvallen en/of fobieën.

 

Hoe omgaan met patiënten die lijden aan het Gilles de la Tourette syndroom?

 

Zoals bij de meeste gedragsstoornissen zijn begrip en geduld sleutelbegrippen. Het heeft geen enkele zin om zich te laten meeslepen door de woede-aanvallen van de patiënt, aangezien deze een gevolg van zijn ziekte zijn.

Voor ouders, familie en vrienden is het belangrijk om voldoende informatie over de ziekte op te steken. Die informatie is wel te vinden, maar in veel gevallen te weinig toegankelijk. Het aansluiten bij een zelfhulpgroep of geen groep van gelijkgestemden kan al een grote stap in de juiste richting betekenen. De Vlaamse of de Nederlandse vereniging van patiënten die lijden aan het Gilles de la Tourette syndroom of de GTS Jeugdlot genoten of het Tourette Syndroom zijn voor hand liggende keuzes.

Helaas wordt vooral in sociaal lagere milieus het Gilles de la Tourette syndroom dikwijls niet als dusdanig herkend. Daardoor ontstaan er vaak problemen die makkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Rondom het Gilles de la Tourette syndroom moet nog heel wat medisch studiewerk gebeuren.   

 

 

 

Syndicatie