Kiezen voor het juiste fitnesscentrum wordt steeds makkelijker

Kiezen voor het juiste fitnesscentrum wordt steeds makkelijker

Gedragscode voor fitnesscentrale in sterke opmars

Voor steeds meer mensen wordt gezondheid steeds belangrijker. We leven met z’n allen langer en als het even kan willen we zo lang mogelijk zo gezond mogelijk blijven. Dat verklaart waarom joggen zo populair is geworden en waarom onze fitnesscentra zo druk bevolkt zijn. In het verleden waren er qua kwaliteit heel wat verschillen tussen al die centra. Maar daar komt verandering in.

De gedragscode voor de fitnesscentra wordt namelijk steeds populairder. Nadat tientallen kleinere fitnesscentra de gedragscode de afgelopen weken reeds invoerden, sluiten nu ook ketens zoals JIM’s en Basic Fit zich aan. Basic Fit is goed voor 145 centra extra, een voorlopig totaal van 277 fitnesscentra. Daarmee is inderdaad een belangrijke stap voorwaarts gezet in de richting van een gezondere concurrentie in de sector.

“Met de ketens erbij staat de teller op 277 fitnesscentra. Hierdoor kunnen de belangen van de consument en de eerlijke concurrentie worden gevrijwaard. Men kan met affiches en op de website aangeven dat men de gedragscode heeft ondertekend. De consument zíet dat, en hij ziet dus ook wie de gedragscode níet heeft ondertekend. De andere fitnesscentra moeten nu volgen”, zo gaf Minister van Consumentenzaken Kris Peeters aan.

Wie omwille van medische redenen op doktersbevel niet langer mag sporten, kan zijn fitnesscontract kosteloos stopzetten of opschorten. Dat is in december 2015 vastgelegd in een gedragscode voor de fitnesscentra. De gedragscode is het resultaat van gesprekken die Minister van Consumentenzaken Kris Peeters begin 2015 opstartte, samen met de sectororganisaties. De consument heeft hier enkel voordeel bij: transparantere contracten en prijzen, en eenvoudiger om uit contracten te stappen omwille van medische redenen.

Tegelijk geeft deze gedragscode het imago van de sector een stevige boost. De fitnessfederatie heeft de code mee onderhandeld, dus het is ook hun opdracht om er voor te zorgen dat alle leden de code ondertekenen. Sinds december van 2015 zijn de fitnesscentra zich meer gaan richten naar de gedragscode door afspraken uit de gedragscode toe te passen. Intussen hebben ze de nodige administratieve aanpassingen kunnen doen, werden de websites en contracten aangepast, en kunnen ze de gedragscode definitief toepassen. Met de toetreding van ketens zoals JIM’s en Basic Fit (vanaf 1 april) zijn in totaal 277 fitnesscentra of locaties toegetreden. Tegen eind 2017, zal de gedragscode en het effect ervan, geëvalueerd worden.

Syndicatie