Meer lichaamsbeweging is betere remedie tegen verstopte aders dan stents

Meer lichaamsbeweging is betere remedie tegen verstopte aders dan stents

Combinatie van beiden is ideaal om goede doorstroming van het bloed te garanderen

Het staat als een paal boven water dat lichaamsbeweging noodzakelijk is om onze gezondheid te garanderen. Veel bewegen garandeert een goede conditie en daardoor gaan vervelende kwalen en aandoeningen ons in de mate van het mogelijke bespaard blijven. Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt bovendien dat lichaamsbeweging nog andere onverwachte voordelen biedt.

Op de jaarlijkse meeting van de American Heart Association werden de resultaten van een studie voorgesteld die de behandelingen van patiënten vergeleek die pijn ondervonden van verstopte aders. Uiteindelijk was het de bedoeling om uit te spitten welke behandeling de beste resultaten beloofde.

Meer lichaamsbeweging is een betere remedie tegen verstopte aders dan stents, zo bleek. Voorwaarde is wel dat die lichaamsbeweging onder begeleiding van een therapeut gebeurt. Het is dus niet zo dat even gaan wandelen voldoende is, het is dus wel degelijk noodzakelijk dat er sprake is van gericht sporten.

De combinatie van beiden is ideaal om goede doorstroming van het bloed te garanderen, waarbij moet rekening worden gehouden dat alle deelnemers ook een bloedverdunner namen. Of met andere woorden: wie hartproblemen heeft, wordt het best geholpen wanneer hij of zij uiteindelijk het nemen van bloedverdunners koppelt aan het laten plaatsen van een stent en het doen uitvoeren van voldoende lichaamsbeweging.

Michael Conte, hoofdchirurg van de afdeling vascular and endovascular surgery aan de University of California, is van mening dat deze gecombineerde aanpak de kosten van de verzorging van hart- en vaatziekten gevoelig zal doen drukken. Dat is niet onwelkom in een tijd dat er grote besparingen moeten gebeuren.

Syndicatie