In extreme gevallen kan een overdosis koffie iemand psychotisch maken

In extreme gevallen kan een overdosis koffie iemand psychotisch maken

Drink koffie op een verantwoorde manier en overdrijf nooit.

Professor Simon Crowe van  La Trobe University in Melbourne kwam tot enkele verontrustende vaststelling wat de consumptie van koffie betreft. In tegenstelling tot wat vele mensen denken kan het overdadig drinken van koffie wel degelijk negatieve gevolgen hebben. Naargelang van de persoonlijkheid kan cafeïne zelfs de geestelijke gezondheid ernstige schade toebrengen. Tot dusver had de wetenschap daar niet of nauwelijks bij stilgestaan.

Wat zijn de risico’s die u loopt wanneer u te veel koffie drinkt. In extreme gevallen kan een overdosis koffie iemand psychotisch maken, met eventueel zelfs opname in een psychiatrisch ziekenhuis tot gevolg. Drink dus steeeds koffie op een verantwoorde manier en overdrijf nooit. Koffie drinken kan dus wel degelijk schadelijk zijn, hoewel de meeste mensen zich van dat gegeven compleet niet bewust zijn.

Hoe schadelijk is het drinken van koffie? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Veel mensen kunnen gewoonweg niet meer zonder hun bakje troost, ze functioneren minder goed wanneer ze niet regelmatig een kop koffie kunnen drinken. In de wereld van vandaag is koffie drinken bovendien een zeer aanvaarde gewoonte, niemand zal zich vragen stellen wanneer iemand regelmatig zijn portie cafeïne tot zich neemt.

Het is echter precies om die cafeïne waar alles om draait, want de wetenschap is er niet helemaal zeker van dat deze stof absouut onschadelijk is. Bovendien moeten er ook vraagtekens worden geplaats bij de reden waarom iemand koffie drinkt. Wie dat drinkt om wakker te blijven of om beter te presteren op het werk, kan toch beter zijn leefgewoonten eens grondig analyseren. Een verslaafdheid aan koffie, in welke mate dan ook, kan er op wijzen dat het gevoerde leven allesbehalve gezond mag worden genoemd.

Syndicatie