Tabaksproducenten moeten lijst met onveilige chemicaliën voor veiligheid rokers publiceren

Tabaksproducenten moeten lijst met onveilige chemicaliën voor veiligheid rokers publiceren

Food and Drug Administration wil strengere richtlijnen voor tabaksproducten

De overheid wordt steeds strenger wat roken betreft, af en toe lijkt het er op alsof er een heuse klopjacht op tabaksproducten aan de gang is. De bewegingsruimte die rokers krijgen, wordt steeds kleiner en alles wijst er op dat die trend zich in de komende maanden en jaren gaat doorzetten.

Een en ander moet worden gezien in het kader van de steeds duidelijker wordende medische gevaren die aan het gebruik van tabak zijn verbonden. De wetenschap krijgt steeds meer inzicht in die gevaren, die veel groter blijken te zijn dan tot dusver werd aangenomen. Met name de gevolgen van passief roken – het roken in het bijzijn van anderen – zouden zo schadelijk zijn dat ingrijpen noodzakelijk is.

Daarom worden steeds meer maatregelen worden genomen om het roken te ontmoedigen. Campagnes daaromtrent kennen veel succes, maar gaan in de toekomst nog worden opgedreven. Met name in de geïndustrialiseerde landen is de strijd tegen de consumptie van tabaksproducten in een hogere versnelling beland.

Tabaksproducenten moeten een lijst met onveilige chemicaliën die in sigaretten, sigaren en tabak worden opgenomen publiceren, zo luidt nu een voorstel in de Verenigde Staten. Daarmee zou voor de buitenwereld nog duidelijker worden in welke mate roken schadelijk is.

De Food and Drug Administration wil duidelijk strengere richtlijnen voor tabaksproducten, waarbij beroep wordt gedaan op een wet uit 2009 die de overheid de macht geeft om tabaksproducten te regulariseren. Van 93 producten zou moeten gepubliceerd worden in welke mate ze in sigaretten enzovoort zijn opgenomen. Bedoeling is uiteindelijk om de roker beter te informeren over de risico’s die hij of zij loopt.