Beperkte alcoholconsumptie kan risico’s op artritis verlagen

Beperkte alcoholconsumptie kan risico’s op artritis verlagen

Drie drankjes per dag kunnen kansen op artritis halveren

Over de al dan niet schadelijke gevolgen van alcoholgebruik is het laatste woord nog niet gevallen. Het zal duidelijk zijn dat overdreven drinken allerlei schadelijke gevolgen kan hebben, in het ergste geval kunnen alcoholici zich letterlijk dooddrinken. Overdaad schaadt (bijna) altijd, maar zeker in dit geval. Het hoeft geen betoog dat zware drinkers het risico lopen op een verslaving die maar moeilijk kan worden kwijtgespeeld.

Sommige wetenschappelijke studies wijzen echter uit dat een beperkt gebruik van alcohol ook positieve gevolgen kan hebben. Zo zou het regelmatig drinken van een glaasje rode wijn de risico’s op hart- en vaatziekten in aanzienlijke mate reduceren. Mogelijk geldt hetzelfde ook voor andere alcoholische dranken, verder onderzoek hieromtrent is zeker aangewezen.

Een belangrijk aspect van alcohol wordt vaak over het hoofd gezien. Wie regelmatig bier of wijn consumeert, zal zich vaak qua humeur beter voelen. Mensen met een goed humeur loken vaker een kleiner risico op alle mogelijke aandoeningen. Maar nogmaals: alles moet met mate gebeuren. Recent onderzoek heeft nog een nieuw mogelijk positief aspect van alcoholgebruik aangetoond.

Een beperkte alcoholconsumptie kan de risico’s op artritis verlagen, zo blijkt uit een studie die door het Zweedse Karolinska Institute werd uitgevoerd. De proeven werden verricht op een groep van 34.141 vrouwen die gedurende een periode van minstens 10 jaar minstens 3 alcoholische drankjes per week consumeerden.

 Drie drankjes per dag kunnen kansen op artritis halveren, zo bleek uit de resultaten van het onderzoek die in het British Medical Journal warden gepubliceerd. Het maakte overigens niet uit wat de proefpersonen dronken, zowel bier, wijn als sterke drank hadden een positief effect.