Hoe lang duurt revalidatieproces (rehabilitatie of ‘rehab') na beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)?

Hoe lang duurt het revalidatieproces (rehabilitatie of ‘rehab') na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)?

Voor de meeste mensen die een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) achter de rug hebben, is het revalidatieproces een levenslange zaak

Voor de meeste mensen die een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) achter de rug hebben, is het revalidatieproces een levenslange zaak. De weg naar het herstel kan lang zijn, met onderweg de nodige frustraties die kunnen opgelopen worden. Dat is het slechte nieuws.

Het goede nieuws is dat er in de loop van het proces een aanzienlijke verbetering kan optreden, in zoverre dat alleszins de scherpe kantjes van de gevolgen van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) weggewerkt kunnen worden. Belangrijk is om in de loop van het proces de hoop niet te verliezen. De gerealiseerde vooruitgang zal het grootst zijn in de eerste weken revalidatie na de beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident), maar ook nadien kan er nog vooruitgang gerealiseerd worden.

Belangrijk is om geen stap onbenut te laten die naar verbetering kan leiden. Soms gaat de vooruitgang gepaard met pijn, maar dan is het zaak om even op de tanden te bijten. Hou er steeds rekening mee dat een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) ook een dodelijke afloop kan hebben. Het overleven van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) is dus al op zich een prestatie.

Behoud ook steeds het volledige vertrouwen in het revalidatieteam dat u terzijde staat met raad en daad. Dat is niet altijd even eenvoudig, want in sommige gevallen kan een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) afasie tot gevolg hebben. In dat geval treden er communicatiestoornissen met de buitenwereld op, die tot pijnlijke conflicten aanleiding kunnen geven.

Ook al verloopt revalidatie na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) niet altijd even voorspoedig, hou er rekening mee dat er zelfs na jaren nog verbetering kan optreden. Een goed uitgebouwd netwerk van vrienden en familie kan bij het herstelproces erg belangrijk zijn.

Herstellen van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) gaat vaak met vallen en opstaan, het kan een zaak lange adem en van hard werken worden. Laat u echter nooit ontmoedigen. Hou vol, de resultaten zullen niet op zich laten wachten.