Creatine speelt een belangrijke rol in de omzetting van voedsel en energie

Creatine speelt een belangrijke rol in de omzetting van voedsel en energie

Grootste hoeveel creatine komt van vlees en vis, een ander gedeelte wordt door het lichaam zelf aangemaakt

Creatine is een stof die een belangrijke rol in de omzetting van voedsel en energie in ons lichaam. Eigenlijk betreft een product dat ontstaat als gevolg van de omzetting van enkele aminzozuren. Ze voorziet onze spieren en zenuwcellen van de noodzakelijke energie. Toch is over creatine nog niet zo heel veel geweten, verder wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk.

De grootste hoeveel creatine komt van vlees en vis, een ander gedeelte wordt door het lichaam zelf aangemaakt. Een bekende bron van creatine is bijvoorbeelde zoute vis. De aanmaak van creatine in ons lichaam gebeurd in de lever. Een deel van de gevormde en niet-gebruike creatine wordt opnieuw door ons lichaam afgestoten, onder andere via de urine.

Supplementen van creatine worden eveneens gebruik op de eerste plaats door sportbeoefenaars. Het blijft echter de vraag of het gebruik van creatinesupplementen medisch wel verantwoord mag worden genoemd. De wetenschap heeft nog altijd geen duidelijk antwoord op deze vraag geformuleerd. Voorzichtigheid blijft daarom geboden.

 

Syndicatie