Hebben kinderen met autisme voedingssupplementen nodig?

Hebben kinderen met autisme voedingssupplementen nodig?

Autisme gaat vaak gepaard met heel wat stoornissen op het vlak van voeding en spijsvertering

Autisme gaat vaak gepaard met heel wat stoornissen op het vlak van voeding en spijsvertering. Daarom wordt voor kinderen met autisme vaak een speciaal dieet uitgewerkt, exclusief voedingssupplementen. De aandacht van de medische wetenschap voor autisme neemt nog toe, want bijna 1 kind op 100 wordt gelieerd aan een aandoening uit het autistisch spectrum.

Met andere woorden: er zijn meer kinderen met autisme dan dat er kinderen zijn met diabetes, kanker en AIDS samen. Een definitieve behandeling voor autisme is nog steeds niet gevonden. De aandoening kan tot op een bepaalde hoogte worden behandeld, maar van definitieve genezing is zeker nog geen sprake. Wel kunnen een aantal symptomen van de aandoening behandeld worden, onder andere met behulp van voedingssupplementen.

Veel ouders van kinderen met een autistische stoornis laten hun kind een speciaal dieet vormen, iets waarover ze in de media of van andere ouders hebben gehoord. Dat dieet kan eventueel worden aangevuld met voedingssupplementen. De vraag moet echter worden gesteld of een dieet, aangevuld met voedingssupplementen, daadwerkelijk iets kan doen bij de behandeling van autisme. Een definitief antwoord op deze vraag is nog niet geformuleerd.

Syndicatie