Koffie bevat meer dan 1.000 componenten die onze gezondheid kunnen beïnvloeden

Koffie bevat meer dan 1.000 componenten die onze gezondheid kunnen beïnvloeden

Invloed van het drinken van koffie op het ontwikkelen van kanker is niet helemaal duidelijk

De Amerikaan Neal Freedman deed in opdracht van het National Cancer Institute een onderzoek bij 402.000 mannen en vrouwen die deel uitmaakten van de National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study in verband met de band tussen het drinken van koffie en hun gezondheid. De deelnemers aan de studie waren tussen de 50 en 71 jaar oud bij het begin van het onderzoek.

Er werd geen rekening gehouden met de data van mannen en vrouwen die leden aan kanker, hart- en vaatziekten en beroertes. Het onderzoek had de bedoeling om een mogelijke link tussen dergelijke aandoeningen en het drinken van koffie bloot te leggen. Uit de doelgroep stierven in de periode tussen tussen 1995 en 2008 33.731 mannen en 18.784 vrouwen.

De studie wees uit dat mannen die 2 tot 3 koppen koffie per dag dronken 14% minder kans hadden om te sterven van hart- en vaatziekten, 17% minder kans op een overlijden wegens ademhalingsproblemen, 16% minder kans om te overlijden van een beroerte en 25% minder kans op overlijden van diabetes dan mannen die geen koffie dronken. Bij vrouwen lagen die percentages op respectievelijk 15%, 21%, 7% en 23%.

In de meeste gevallen zou het drinken van zes of meer koppen koffie per dag zowel bij mannen als bij vrouwen de kansen op een overlijden niet noemenswaardig beïnvloeden. Bij mannen die het meest koffie dronken, werd een iets hogere kans op kanker vastgesteld. Dat verschil was echter niet noemenswaardig hoog.

 

Koffie bevat meer dan 1.000 componenten die gezondheid kunnen beïnvloeden, zo benadrukt het Amerikaanse National Institutes of Health. De invloed van het drinken van koffie op het ontwikkelen van kanker is niet helemaal duidelijk, op dat vlak zal verder onderzoek gebeuren. Ook de invloed van de manier waarop de koffie gereserveerd wordt, zou nader onderzoek vereisen.