Border line patiënten moeten bij woedeaanvallen leren outfreaken op voorwerpen, niet op mensen

Border line patiënten moeten bij woedeaanvallen leren outfreaken op welbepaalde voorwerpen, niet op mensen

Border liners kunnen vaak emoties niet beheersen

Leven met border line patiëten is verre van gemakkelijk, dat zal iedereen die het ooit heeft gemaakt kunnen bevestigen. Er is een veelvoud aan factoren waarmee rekening mee moet worden gehouden. Betere periodes worden afgewisseld met minder goede periodes. Het komt er op aan om met deze afwisseling rekening te leren houden.

Veel mensen uit de omgeving van border line patiënten hebben het vooral moeilijk met de woedeaanvallen, die plots en zonder ogenschijnlijk zichtbare reden kunnen uitbreken. Die woedeaanvallen kunnen bijzonder intens zijn en in sommige gevallen zelfs met geweld gepaard gaan. Familie, vrienden, partners enzovoort moeten een lang leerproces ondergaan alvorens ze met dit facet van het gedrag van border liners leren omgaan.

Vooral mannelijke patiënten bij wie de diagnose border line is gesteld, kunnen soms buitengewoon wild te keer gaan. Deze mannelijke border liners zijn vaak wilde vechtersbazen, die om de haverklap in zware ruzies worden betrokken. In het ergste geval kan dit aanleiding geven tot regelmatige contacten met de politie of zelfs opsluiting in de gevangenis.

Maar ook in eigen huis kunnen border liners hard uithalen wanneer ze weer eens een aanval krijgen, met vernieling van bijvoorbeeld en meubilair tot gevolgd. Dergelijk gedrag kan uiteraard onmogelijk getolereerd worden, zodat op dit vlak bijsturing vereist is. Border line patiënten moeten bij woedeaanvallen leren outfreaken op welbepaalde voorwerpen, niet op huisraad en/of mensen.

Border liners kunnen vaak hun emoties niet beheersen, daar moet rekening mee worden gehouden. Anderzijds kan niet worden getolereerd dat ze in hun ongecontroleerde woedeaanvallen alles en nog wat te lijf gaan. Outfreaken kan bijvoorbeeld op een speciaal daarvoor aangebrachte boksbal, zodat er alleszins geen schade is aan huisraad of dat er geen kwetsuren worden toegebracht aan mensen uit de onmiddellijke omgeving.