Border line patiënten compenseren ongeluksgevoel vaak door onbezonnen koopgedrag

Border line patiënten compenseren ongeluksgevoel vaak door onbezonnen koopgedrag

Vooral vrouwelijke patiënten kunnen grote gaten in de handen hebben

Border line is en blijft een aandoening die moeilijk te omschrijven valt en die mogelijk een vlag is die vele ladingen dekt. Het gedrag van border line patiënten kan namelijk moeilijk onder één noemer worden gebracht, elke patiënt gedraagt zich anders. Dat betekent dat het stellen van de diagose eveneens erg moeilijk is.

Een belangrijk kenmerk van de aandoening die in de pers nog steeds als border line wordt omschreven, is een gevoel van ongeluk met de wereld, met de omgeving en met zichzelf. Die gevolg van ongelukkig zijn, kan aanleiding geven tot in het uiterste geval zelfs zelfmoordpogingen.

Wie een border line patiënt of patiënte in huis heeft, moet dus uiterste waakzaamheid betrachten. In moeilijke periodes blijft het aangewezen om geneesmiddelen, gevaarlijke voorwerpen enzovoort zo ver mogelijk uit de buurt te houden. Maar er loeren nog andere gevaren om de hoek.

Border line patiënten compenseren vaak hun ongeluksgevoel door onbezonnen koopgedrag. Wanneer ze een credit card bij de hand hebben, zal die ongelimiteerd worden aangesproken om zich aan een koopgolf te buiten te gaan. Het besef wat er is gebeurd, komt pas later. Zelfs met een kredietkaart moet vroeg de rekening worden betaald, met alle gevolgen van dien.  

Vooral vrouwelijke patiënten kunnen grote gaten in de handen hebben, waardoor de rekening van hun onbezonnen koopgedrag erg hoog kan oplopen. Daarom is het zaak om border line patiënten extra goed in de gaten te houden in periodes dat ze  het moeilijk hebben. Voorkomen is in dit geval beter dan genezen.