Ben ik alcoholist of ben ik geen alcoholist?

Ben ik alcoholist of ben ik geen alcoholist?

Over blackouts, het oceanisch gevoel en andere symptomen die in de richting van alcoholisme wijzen?

In verband met alcoholisme is het zeer moeilijk om bindende uitspraken te doen. De grens tussen een zware drinker en een alcoholist valt zeer moeilijk te trekken. Over het algemeen wordt van alcoholisme gesproken wanneer er zich werkelijk problemen voordien. Die problemen kunnen van relationele aard zijn, maar ook werkverzuim als gevolg van overdadig drankgebruik kan zo’n symptoom zijn.

Uiteraard is alcoholisme geen zaken van dagen of weken. Iemand wordt langzamerhand alcoholist, op een bepaald moment (of beter tijdens een bepaalde periode) wordt een bepaalde grens overschreden. Die tijdspanne kan voor sommige mensen heel anders zijn dan voor anderen. Sommigen zijn zeer gevoelig aan alcoholgebruik, ze zijn bij wijze van spreken van de ene dag op de andere alcoholist. Daarnaast zijn er (vooral) mannen die vaak en veel drinken, maar wiens gedrag niet onder de noemer ‘alcoholisme” in de brede zin van het woord gerangschikt kan worden.

Een eerste symptoom van alcoholisme is het niet meer kunnen stoppen met drinken. Iemand blijft maar door drinken, ook al is het stadium van dronkenschap al lang overschreden. Niet-alcoholisten zullen op een bepaald moment oordelen dat ze genoeg hebben gedronken en dat het tijd is om naar huis te gaan. Niet zo de alcoholist. Die blijft doordrinken tot alle drank op is, het café sluit, zijn vrienden naar huis gaan, hij of zij in slaapt valt enzovoort. Gebeurt dit regelmatig, dan kan er met recht en reden van een drankprobleem worden gesproken.

Overdadig drankgebruik gaat vaak gepaard met blackouts. Op een bepaald moment wordt iemand zo dronken dat hij of zij zich achteraf niets meer zal herinneren van wat er nog is gebeurd. Het vervelende is dat deze blackouts zich – eens ze voor het eerst zijn opgedoken - zich regelmatig gaan herhalen. Bovendien valt onmogelijk te voorspellen wanneer ze gaan optreden. Blackouts zijn uiteraard een symptoom van alcoholisme, ze duiken het vaakst op bij mensen die de voorkeur geven aan zware bieren of korte dranken. Bij een blackout laat de alcoholist alle remmingen ervaren, zijn gedrag zal na ontnuchtering vaak tot schaamte aanleiding geven. Iemand die eens een blackout heeft gekregen, zal die tijdens de rest van zijn leven terugkrijgen.

Een minder bekend fenomeen in verband met alcoholisme is dat van het oceanisch gevoel. Dit gevoel krijgen alcoholisten na doorgedreven alcoholgebruik. Dagenlang drinken leidt uiteindelijk niet meer tot katers, maar de alcoholist zal zich na een langdurige periode van drinken vreemd genoeg opperbest voelen. Hij zal de dingen door een optimistische bril bekijken, zich goed voelen en geen spatje last hebben van het overdreven drankgebruik. Dit gevoel is echter van tijdelijke aard. Uiteindelijk zal de alcoholist toch moeten gaan ‘afkicken’. Dat proces van ontwenning op korte termijn kan een zeer pijnlijke zaak zijn. Voor het oceanisch gevoel moet uiteindelijk toch steeds een hoge prijs voor worden betaald

Syndicatie