Black outs na binge drinken kunnen op termijn leiden tot syndroom van Korsakov

Black outs na binge drinken kunnen op termijn leiden tot syndroom van Korsakov

Kan alcoholmisbruik geheugenstoornissen in een stroomversnelling brengen?

Zwaar drinken kan leiden tot black outs. Mannen of vrouwen die regelmatig zwaar op stap gaan op alcohol, kunnen zich zo een stuk in hun kraag drinken dat ze zich met de beste moeite van de wereld niet kunnen herinneren wat ze de nacht voordien hebben uitgespookt. Meestal wordt er nogal lacherig gedaan over deze black outs, maar echt onschuldig zijn ze zeker niet.

Kan alcoholmisbruik geheugenstoornissen in een stroomversnelling brengen? Het antwoord op deze vraag is helaas ja. Wie regelmatig zwaar doorzakt, zal zoveel hersencellen vernietigen dat de aangerichte schade nadien niet meer kan worden goedgemaakt. Het gevolg is dat de mannen of vrouwen in kwestie blijvende geheugenstoornissen gaan ondervinden.

Black outs na binge drinken kunnen op termijn leiden tot syndroom van Korsakov, zo blijkt duidelijk uit wetenschappelijk onderzoek. Deze aandoening is het gevolg van de combinatie van alcoholmisbruik met een tekort aan vitamine B1. Wie lijdt aan Korsakov zal zich soms op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bevinden, hij of zij kan zich met andere woorden niet goed meer oriënteren. Daarnaast kan hij of zij ook blijvende geheugenstoornissen ondervinden, evenals een vorm van mythomanie of pathologisch leugengedrag. Het zal duidelijk zijn dat Korsakov een ernstige aandoening is.

Syndicatie