Kunnen border line patiënten genezen wanneer ze ouder worden?

Kunnen border line patiënten genezen wanneer ze ouder worden?

Symptomen van border line kunnen verlichten met het ouder worden maar gaan waarschijnlijk nooit volledig verdwijnen

Border line is een aandoening waar al veel inkt aan is verspeeld, maar waar psychiaters het maar moeilijk eens over worden. Meestal wordt verwezen naar een aandoening die evolueert in de richting van het psychotische, vandaar dus ook de benaming ‘border line’. Maar het betreft alleszins een ziekte die allesbehalve goed afgebakend is.

Border line slaat meestal toe in de late puberteit en de vroege volwassenheid, waarbij opvallend is dat er meer meisjes dan jongens door worden getroffen. Waarom dit gender-onderscheid wordt gemaakt, is nog altijd niet duidelijk. Ook over de oorzaken van de aandoening is weinig of niets geweten. Mogelijk spelen deels genetische factoren een rol, maar zekerheid daaromtrent is er niet.

De behandeling van een border line aandoening gebeurt op de eerste plaats door medicatie, maar afgezien van geneesmiddelen kan ook psychotherapie een helpende hand toesteken. Psychotherapie zal de aandoening waarschijnlijk niet genezen, maar kan wel het leven van de patiënten wel in aanzienlijke mate vergemakkelijken. Voorwaarde is uiteraard wel dat er een goede therapeut ter beschikking is.

Kunnen border line patiënten genezen wanneer ze ouder worden? Dit wordt vaak beweerd over psychische aandoeningen, ook bijvoorbeeld manisch-depressiveit zou met de jaren ‘slijten’. Inderdaad is er op middelbare leeftijd bij border liners een zekere mate van verbetering merkbaar, hoewel er van een totale genezing geen sprake zal zijn. Een factor die ongetwijfeld een rol speelt, is dat de patiënten inmiddels waarschijnlijk de meest geschikte medicatie gevonden hebben.

Symptomen van border line kunnen verlichten met het ouder worden maar gaan dus waarschijnlijk nooit volledig verdwijnen. Belangrijk daarbij is dat border liners gaan leren leven met hun aandoening, ze gaan met andere woorden van de opgedane ervaring tijdens het eerste deel van hun leven. Bovendien kan een border liner die bereid is om veel te lezen over de aandoening heel wat extra kennis opstrijken.