Drinken op het werk: alcohol en werken gaan niet samen

Drinken op het werk: alcohol en werken gaan niet samen

Veel werknemers zijn eigenlijk anonieme alcoholisten: verslaafd aan alcohol zonder dat de collega’s daar een vermoeden van hebben

Drinken op het werk is een fenomeen dat vaak wordt onderschat. Veel meer mensen dan we denken, proberen de dagelijkse stress van hun arbeidssituatie te bestrijden door naar het glas te grijpen. In sommige gevallen komt het drankprobleem al vrij snel tot uiting, de geur van bier kan bijvoorbeeld moeilijk gemaskeerd worden. Je stinkende adem zal je verraden als een stiekeme drinker. Andere werknemers slagen er in om hun drankprobleem (bijna) perfect te verbergen. Sommige alcoholische dranken zijn moeilijk met het reukorgaan te ontdekken. Vodka is daar een voorbeeld van, maar er zijn ook andere sterke dranken die bij de consument geen reuksporen nalaten.

In veel gevallen wordt er door het bedrijf (lees: het management) pas ingegrepen wanneer het te laat is en wanneer het drankprobleem al serieus uit de hand is gelopen. Aanvankelijk ligt niemand echt wakker van een werknemer die met een bierkegel naar huis terugkeert. Op de werkvloer is de controle meestal zo goed als onbestaande. Wie dat wil, kan meestal zonder problemen stiekem drinken. Ontdekking gebeurt vaak als het alcoholgebruik compleet de spuitgaten uitloopt.

Bij onze noorderburen werd al diverse malen onderzoek verricht naar het alcoholgebruik op het werk. De resultaten van de research logen er niet om: een aanzienlijk percentage van de arbeidsongevallen zou te wijten zijn aan drankgebruik of zelfs -misbruik. Naargelang de studie zou er sprake zijn van percentages die kunnen oplopen tot 25%.  Ongeveer 5% van de Nederlandse beroepsbevolking zou alcoholproblemen hebben en we nemen aan dat dit percentage moeiteloos naar ons land mag getransporteerd worden. Ook wij Belgen lusten wel een slok. 

Dat zijn uiteraard verontrustende cijfers, die echter naargelang van de sector kunnen verschillen. Vooral in sectoren als de bouw, de landbouw, de visserij, de culturele sector en (natuurlijk) de horeca blijkt het de gewoonste zaak van de wereld te zijn dat  werknemers tijdens de werkuren alcohol gebruiken. Overigens blijkt uit onderzoek dat meer dan een kwart van de bedrijven alcohol tijdens de werkuren beschikbaar is voor de werknemers.

In landen als de Verenigde Staten wordt veel stringenter opgetreden tegen drankgebruik op de werkvloer. Veel bedrijven onderwerpen hun werknemers regematig (en onverwacht) aan een alcoholtest, want het is er simpelweg verboden om te drinken tijdens de werkuren.

Onderzoek gevoerd door de universiteit van Gent en door Health Economics en Disease Management wees uit dat de overgrote meerderheid van de Belgische bedrijven geen enkel beleid heeft om het misbruik van alcohol te voorkomen of te bestrijden. Drinken op de werkvloer wordt in de praktijk dus zwaar onderschat. Heel wat bedrijven zou alcohol tijdens het werk toelaten, bijvoorbeeld tijdens etentjes of tijdens vergaderingen met bezoekers. Het wordt hoog tijd dat ook bij ons strenger wordt ingegrepen tegen alcoholgebruik op het werk.
 

Syndicatie