Is gecontroleerd drinken mogelijk bij alcoholisme?

Is gecontroleerd drinken mogelijk bij alcoholisme?

Het onder controle houden van alcoholgebruik is zeer moeilijk bij zware drinkers

Alcohol is één van de meest verslavende drugs die er bestaan, daar is de wetenschap het inmiddels wel over eens. De meeste alcoholici krijgen na een therapie – ambulant of niet – dan ook het dringend advies om geen druppel meer aan te raken. Wie die regel overtreedt, zal vroeg of laat in de oude gewoonten hervallen en weer opnieuw zwaar aan de drank te raken.

Is er dan geen enkele manier om – met een verleden als alcoholicus – het drankgebruik toch te beperken? De wetenschap heeft op deze vraag geen duidelijk antwoord kunnen formuleren. De meeste dokters zijn van mening dat het antwoord simpeleweg ‘neen’ luidt. Het is precies een kenmerk van alcoholici dat zij de controle over hun drinkgedrag verloren zijn. Vaak volstaat het drinken van één alcoholische consumptie om elke vorm van zelfcontrole kwijt te spelen.

In sommige ontwenningscentra wordt geëxperimenteerd met gecontroleerd drinken. De aldaar opgenomen alcoholici mogen een beperkt aantal consumpties – bijvoorbeeld drie glazen bier – drinken, waarna ze moeten stoppen. De bedoeling is uiteraard dat ze ook daarna – bij de terugkeer in het gewone leven – hun drinkgedrag onder controle gaan (kunnen) houden. De resultaten van deze testen zijn echter niet echt hoopgevend. Vaak slagen alcoholici er tijdens hun behandelingsperiode hun drinkgedrag min of meer onder controle te houden, maar loopt het fout wanneer de (medische) controle wegvalt. Resultaat is dat de patiënt snel weer in zijn oude drinkpatroon vervalt, wat betekent dat alle remmen weer worden losgegooid.

Nochtans is een bepaalde vorm van gecontroleerd drinken mogelijk, maar dan wel onder strikte bepaalde vormen. Op de eerste plaats is het belangrijk dat sociale drinkers het gezelschap van hun vroegere drinkebroers zoveel mogeijk te mijden. In gezelschap van andere zware drinkers is voorzichtigheid geboden, bij voorkeur worden dan niet-alcoholische dranken genuttigd.

Een externe vorm van controle kan nooit kwaad. Dat kan bijvoorbeeld inhoud dat de partner of een ander familielid meegaat naar een gelegenheid waar wordt gedronken en tijdig waarschuwt wanneer de zaak uit de hand aan het lopen is. In dat geval moet de (ex-)alcoholicus wel bereid zijn om het gezag van zijn ‘controleur’ te aanvaarden. Het succes van deze formule staat of valt simpelweg bij het al dan niet aanvaarden van de externe controle.

Ook bepaalde gelegenheden worden beter gemeden. Het zal duidelijk zijn dat als alcoholicus een bezoek aan bierfeesten of aan bierproefavonden bezwaarlijk een goed idee kan worden genoemd. Gelegenheden waar ‘rustig’ alcohol wordt genuttigd, kunnen mits het in acht nemen van bovengeschetste voorzorgsmaatregelen wel worden bezocht. Wel geldt steeds dat succes in deze materie niet gegarandeerd kan worden. De kans blijft steeds aanwezig dat alcoholici in hun oude gewoonten hervallen, ook al is het jaren geleden dat ze zwaar aan de drank zaten.

Syndicatie