Hoe kan de diagnose van een alcoholverslaving worden gesteld?

Hoe kan de diagnose van een alcoholverslaving worden gesteld?

Grens tussen ‘gewoon drinken’ en alcoholverslaving is niet altijd even makkelijk te trekken

Hebt u al dan niet een probleem met drinken? De vraag kan ook anders worden gesteld: hebt u af te rekenen met een alcoholverslaving? De vraag stellen kan natuurlijk altijd, maar het antwoord geven is een ander paar mouwen. De meeste mensen met een alcoholverslaving zullen categoriek ontkennen dat ze er eentje hebben. Bijna iedere zware drinker is van mening dat hij zijn probleem onder controle heeft. Meestal is het de omgeving die eerst reageert op iemand met drankproblemen. Hij of zij is er zich vaak totaal niet van bewust een alcoholverslaving te hebben, of wil dat simpelweg niet bekennen.

Hoe kan de diagnose van een alcoholverslaving worden gesteld? Ook dat is geen gemakkelijke opgave, want de grens tussen ‘gewoon drinken’ en alcoholverslaving is niet altijd even makkelijk te trekken. Vaak wordt er pas alarm geblazen als het al te laat is. Die ‘te’ moeten we echter tussen haakjes zetten, want in feite is het nooit te laat om iets te doen aan een alcoholverslaving. Belangrijk is echter de (h)erkenning van het probleem.

Een alcoholverslaving kan uiteraard worden vastgesteld door uw dokter, zowel bij een routineonderzoek of wanneer u met een ander gezondheidsprobleem wordt geconfronteerd. Ook uw partner of een vriend(in) kunnen aan de alarmbel trekken, door aan te dringen op het raadplegen van een dokter. Helpt die goede raad niet, dan kunnen ze eventueel aan uw dokter signaleren dat u met een alcoholverslaving te kampen hebt.

Vervolgens zal de dokter een analyse van de situatie maken en proberen uit te zoeken of al dan niet de diagnose ‘alcoholverslaving’ moet worden gesteld. Dat zal gebeuren in een persoonlijk gesprek, waarbij wordt gepolst naar mogelijke gezondheidsproblemen of naar symptomen die in de richting van een alcoholverslaving kunnen leiden. Uiteraard gaat dat gesprek gepaard met een onderzoek, waarbij eveneens symptomen kunnen opduiken die verband kunnen houden met een alcoholverslaving. Sommige van die symptomen zijn overduidelijk, bijvoorbeeld in het geval van een levercirrose. In dat geval zal u al met een verregaande vorm van alcoholverslaving te maken hebben.

Bij zo’n onderzoek zal de dokter ook polsen naar uw mentale gezondheidstoestand. Voelt u zich wel kiplekker, hebt u geen last van depressies, probeert u niet om eventuele problemen te maskeren door regelmatig meerdere glazen alcohol achterover te slaan?

Wat is de behandeling die de dokter u zal voorschrijven? Die is uiteraard afhankelijk van de mate waarin u aan alcohol bent verslaafd. Sommige mensen slagen er in om hun drinkgedrag onder controle te krijgen, maar eigenlijk betreft het hier slechts een minderheid. Vaak is medische behandeling (voorschrijven van anti-alcoholmiddelen) of zelfs opname in een ontwenningsinstelling noodzakelijk.

De dokter kan beslissen dat u eerst moet afkicken alvorens de echte behandeling kan beginnen. Meestal gebeurt dit eveneens met behulp van medicatie, want afkicken van alcohol is geen pretje. Zeker niet wanneer u jarenlang hebt gedronken.

Syndicatie