Loop ik als zware drinker het risico op een (lever)cirrose?

Loop ik als zware drinker het risico op een (lever)cirrose?

Vooral mensen vanaf de leeftijd van 40 jaar zijn kwetsbaar voor dodelijke leveraandoeningen

Sommige mensen lijken wel immuun te zijn voor alcohol, ze kunnen onvoorstelbare hoeveelheden bier, wijn of gedistilleerd achterover slaan. Loontje komt echter altijd om zijn boontje, vroeg of laat zal die blootstelling aan alcohol zich wreken. Na jarenlang drinken kunnen de symptomen van aandoeningen als gevolg van zwaar drinken opduiken.

Eén van die gevreesde aandoeningen is cirrose, een leveraandoening met een vaak dodelijke afloop. Loop ik als zware drinker het risico op een (lever)cirrose?, is de vraag die iedere zware drinker zich moet stellen. Het antwoord op deze vraag is helaas ‘ja’. Bij een cirrose worden levercellen omgezet in weefsel, waardoor de werking van de lever achteruitgaat.

Vooral mensen vanaf de leeftijd van 40 jaar zijn kwetsbaar voor dodelijke leveraandoeningen zoals cirrose. Maar vaak blijft het niet bij een cirrose, in een volgende fase kan leverkanker opduiken. Cirrose-patiënten kunnen echter ook hersenschade lijden, dit als gevolg van het afzetten van schadelijke stoffen in de hersenen. Het lijkt dus niet onverstandig om het alcoholgebruik tijdelijk te temperen, kwestie van erger te voorkomen.

Syndicatie