Opnieuw beginnen met alcohol te drinken is kater op de lange baan schuiven

Opnieuw beginnen met alcohol te drinken is kater op de lange baan schuiven

Middeleeuwse similis-leer is niet altijd werkzaam

Aaron Michelfelder, als dokter werkzaam aan het Loyola University Health System in het Amerikaanse Maywood, heeft een goede raad voor wie de kater na een nachtje doorzakken vreest. Voorkomen is in dit geval beter dan genezen. Drink dus niet te veel, of neem uw voorzorgen wanneer een drinkfeestje uit de hand dreigt te gaan lopen. Volgens Michelfelder is het aanbevolen om eerst goed te eten dan wel een anti-onstekingsmedicijn te nemen. Loopt het toch mis, dan is de kater een onvermijdelijk gevolg.

Sinds de vroegste geschiedenis wordt er al gezocht om die kater te bestrijden. Opnieuw beginnen met alcohol te drinken – zij het in beperkte mate – lijkt een heilzaam effect te hebben. In feite klopt dit echter niet, want eigenlijk komt deze methode er op neer dat de kater op de lange baan wordt geschoven. Bovendien dreigt ook het risico op een volgende kater.

In de beroemde roman ‘De meester en Magarita’ laat auteur Boelgakov de duivel opduiken langs het bed van een dronken theaterdirecteur. De duivel heeft ijskoude vodka bij zich en raadt de directeur aan om daar een slokje van te pakken. ‘Similis similibus curantur’, zo zegt de duivel. Letterlijk vertaald wil dit zeggen: hetzelfde wordt door hetzelfde genezen. De middeleeuwse similis-leer is niet altijd werkzaam, in het geval van een kater zal het effect van het drinken van meer alcohol waarschijnlijk slechts een tijdelijk positief effect hebben. 

Syndicatie