Voorzichtig alcoholgebruik bij vrouwen kan positief effect hebben

Voorzichtig alcoholgebruik bij vrouwen kan positief effect hebben

Twee tot vier drankjes per dag kunnen gezondheid helpen verbeteren

Voorzichtig alcoholgebruik bij vrouwen kan een positief effect hebben, zo blijkt uit een studie uitgevoerd aan de Boston at Brigham & Women's Hospital in samenwerking met de Harvard Medical School. Twee tot vier drankjes per dag kunnen gezondheid helpen verbeteren, in zoverre dat vrouwen op hun 70ste die regelmatig iets dronken vaak in betere gezondheid verkeren dan vrouwen die dit niet deden.

Voorzichtig alcoholgebruik bij vrouwen is vooral nuttig op middelbare leeftijd, zo bleek. Licht tot matig alcoholgebruik werd door de onderzoekers geassocieerd met een stijging van de overlevingskansen met 11 tot 26% na het bereiken van de leeftijd van 70 jaar of nadien. Uit een gelijkaardige studie was voordien al gebleken dat matig alcoholgebruik ook bij mannen positieve effecten had, op de eerste plaats wat
het voorkomen van hart- en vaatziekten betreft.

Monik Jimenez, onderzoeker aan het Brigham & Women's ziekenhuis, kwam tot de conclusie dat vrouwen die één alcoholisch drankje per dag dronken 20% minder risico liepen op een beroerte dan niet-drinkers. De American Heart Association adviseert echter niet om alcohol te drinken ter voorkoming van hart- en vaatziekten. Te hoog alcoholgebruik kan namelijk leiden tot hogere bloeddruk, met alle gevolgen van dien.

Syndicatie