Welke medicatie kan helpen bij het genezen van alcoholisme?

Welke medicatie kan helpen bij het genezen van alcoholisme?

Buiten Antabuse zijn nog andere geneesmiddelen beschikbaar

Bij alcoholisme kan het stadium worden bereikt dat de verslaafde alle greep op zijn gebruik van bier, wijn of gedistilleerd is verloren. In dat geval is dringend ingrijpen vereist, wat alcoholisme is een kwaal die zowel lichamelijk als sociaal zware schade kan aanrichten. Welke medicatie kan helpen bij het genezen van alcoholisme? Iedereen denkt uiteraard meteen aan Antabuse, maar buiten dat Antabuse zijn nog andere geneesmiddelen beschikbaar.

Alcoholisten plegen best eerst overleg met hun dokter om uit te zoeken welk geneesmiddel het meest geschikt is om hun ziekte te bestrijden. De dokter zal ook weten te vertellen welke de risico's en welke de voordelen zijn die aan de behandeling verbonden zijn. In de meeste gevallen zal de de voorkeur uitgaan naar Antabuse, maar een aantal andere medicijnen zullen alcoholisme op een alternatieve wijze helpen bestrijden.

Kijken we eerste even naar Antabuse ( disulfiram) zelf, dat de afbraak van alcohol in de lever blokkeert. Gevolg is dat die alcohol in het lichaam blijft en de alcoholist ziek zal maken. Het voordeel van Antabuse is dat er niets gebeurt wanneer de alcoholist niet drinkt, het geneesmiddel wordt alleen werkzaam bij daadwerkelijk alcoholgebruik.

Willenbring vestigt ook de aandacht op naltrexone, een medicijn dat verhindert dat de volle werking van alcohol voelbaar wordt. Het voordeel van dit medicijn is dat het hervallen minder waarschijnlijk maakt. De alcoholist kan met andere woorden drinken wat hij wil, hij zal er geen gevolgen van ondervinden. De werking van alcohol wordt ongeveer gelijkgeschakeld met die van water of koffie. De roes die meestal optreedt, wordt uitgesteld. Nadeel is dan weer dat de alcoholist kan stoppen met het innemen van het medicijn, waardoor de alcohol opnieuw gaat werken. In dat geval staan we natuurlijk terug bij af.

Er zijn nog wel andere geneesmiddelen op de markt, zoals bijvoorbeeld campral, dat eveneens wordt gebruikt om de afhankelijkheid van alcohol onder controle te krijgen. Toch dringt Willenbring aan om niet alleen op medicatie te vertrouwen, maar voor alcoholisme de voorkeur te geven aan een gezamenlijke aanpak. Ook het lidmaatschap van de AA maakt daar deel van uit.

Syndicatie