Aantal gevallen van autisme neemt toe

Aantal gevallen van autisme neemt toe

Forse stijging van het aantal autismepatiënten in de Verenigde Staten

Het aantal gevallen van autisme neemt fors toe, zo blijkt uit recent onderzoek. Er werd een forse stijging van het aantal autismepatiënten in de Verenigde Staten opgetekend in de periode tussen 2002 en 2006. In die periode zou er sprake zijn van een stijging van het aantal gevallen met 57%.

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta wil dit niet automatisch zeggen dat de gevallen van autisme op spectaculaire wijze toenemen, het wijst er eerder op dat de medische wetenschap meer en meer vertrouwd raakt met de aandoening, zodat autisme makkelijker als dusdanig wordt erkend.

In 2006 had 1 op 110 Amerikaanse kinderen van 8 jaar autisme. Cijfers voor Europa zijn niet beschikbaar, maar we vermoeden dat die in dezelfde orde van grootte gaan liggen. De stijging van het aantal gevallen in de Verenigde Staten werd geregistreerd op basis van een onderzoek dat al tientallen jaren loopt. Van een dergelijk onderzoek is in Europa geen sprake. Het is in niet uitgesloten dat het totaal aantal gevallen van autisme uiteindelijk zelfs nog hoger kan uitkomen.

Toch dient hier een kanttekening te worden gemaakt. Er zijn namelijk ook kinderen met autistische kenmerken, zonder dat deze automatisch als volledig autistisch gecatalogiseerd mogen worden. Mogelijk heeft er in de loop van de jaren een verschuiving plaats gevonden, waardoor de diagnose ‘autisme' makkelijker wordt gesteld. Daardoor worden heel wat kinderen tegenwoordig als autistisch beschouw die dat vroeger niet waren.

In dat verband is het opmerkelijk dat autisme tot pakweg 1980 als een eerder zeldzame aandoening werd beschouwd. Sindsdien is het gevallen geëxplodeerd, wat deels kan worden toegeschreven aan het feit dat de diagnose ‘autisme' makkelijk wordt gesteld. Nochtans zijn er ook grote voordelen verbonden aan het herkennen van autisme in een vroeg stadium. In veel gevallen verloopt de behandeling vlotter wanneer de diagnose al in een vroeg stadium werd gesteld.

Er worden verschillende vormen van autisme erkend, zonder dat er een echt duidelijk onderscheid kan worden gemaakt. Met name rond Asperger hangt nog een mysterieuze waas, het is niet zeker dat deze aandoening al dan niet tot het autismse-spectrum moet gerekend worden. Over de oorzaken van autisme is overigens nog niet veel meer bekend. Mogelijk is de aandoening het gevolg van een combinatie van genetische factoren en van milieuomstandigheden.

Syndicatie