Hoe kan ik symptomen van autisme in een vroeg stadium herkennen?

Hoe kan ik symptomen van autisme in een vroeg stadium herkennen?

Onderscheid tussen autisme, half-autisme en niet-autisme is moeilijk te maken

Het autistisch spectrum is een aandoening waar veel misverstanden over heersen. Het is inderdaad niet altijd makkelijk om de symptomen van autisme te herkennen, zeker niet in een vroeg stadium. Het onderscheid tussen autisme, half-autisme (als we dit woord mogen gebruiken) en niet-autisme is moeilijk te maken. Om het kort samen te vaten: bij diepgaand onderzoek vertonen alle mensen wel enkele symptomen van autisme. Het gaat echter niet op om iedereen zomaar in het autistisch spectrum thuis te brengen.

Hoe kan ik symptomen van autisme in een vroeg stadium herkennen?, luidt dan ook een veelgestelde vraag. Er zijn een aantal kenmerken die in de meeste gevallen terugkomen en een aversie voor harde geluiden is er daar eentje van. Het ervaren van harde geluiden als pijnlijk is één van de symptomen van autisme. Zelfs de gewone stadsgeluiden wat betreft verkeer kunnen al voldoende zijn om het kind door het plafond te doen gaan. Kinderen met symptomen van autisme zullen hun oren bedekken om het geluid buiten te houden. Opgelet echter: afkerigheid van harde geluiden volstaat op zich niet om van autisme te spreken.

Hetzelfde wat gold voor geluiden, geldt ook voor aanraking. Overgevoeligheid bij aanraking kan eveneens gelden als één van de symptomen van autisme. Fysische ervaringen bij de aanraking van iets kunnen heel onaangenaam zijn bij kinderen die in het autistisch spectrum thuishoren. Gevoelens die de meeste mensen nauwelijks gewaarworden, zoals het aanvoelen van kleren, wind, adem enzovoort kunnen door kinderen met autisme als hoogst onaangenaam ervaren worden.

Communicatie is waarschijnlijk één van de belangrijkste symptomen van autisme. Autistische kinderen communiceren moeilijk. Dit is vaak één van de eerste symptomen van autisme die merkbaar worden, hoewel men op de hoede moet zijn om vroegtijdig conclusies te trekken. Niet elk kind dat wat teruggetrokken is, is daarom ook noodzakelijk autistisch. Bovendien wil een moeilijke communicatie ook niet betekenen dat er sprake is van geestelijke achterstand. Eén van de meest algemene kenmerken die als symptomen van autisme worden beschouwd, is het laattijdig beginnen te praten. Veel autistische kinderen weten simpelweg niet hoe taal werkt, waardoor ze volledig geïsoleerd dreigen te raken.

Uiteindelijk lopen ze zo een sociale achterstand op, wat op zijn beurt als één van de symptomen van autisme mag worden beschouwd. Autistische kinderen worden vaak beschouwd als eenzaten, die liever op hun eentje blijven. Dat is echter een mythe, het probleem is dat ze gewoonweg niet weten hoe ze sociale contacten moeten leggen. De manieren waarop anderen contacten leggen, blijven voor hen een mysterie. Het omgaan met andere mensen kan zodoende een bron van problemen vormen.

Syndicatie