Hoe worden autisme en de verschillende vormen van deze aandoening behandeld

Hoe worden autisme en de verschillende vormen van deze aandoening behandeld

Asperger, savantisme…: welke vormen van autisme bestaan er?

Alvorens iets te zeggen over de manier waarop autisme kan worden behandeld, dient er op te worden gewezen dat er verschillende vormen van autisme bestaan. Deze worden niet allemaal op dezelfde manier behandeld. Asperger wordt bijvoorbeeld vaak heel anders aangepakt dan de andere vormen van autisme. Met Asperger hebben we meteen ook al de eerste (mogelijk) afwijkende vorm van autisme aangekaart, hoewel niet iedereen het er over eens is dat deze aandoening als een vorm van autisme moet worden beschouwd.

Desintegratiestoornissen bij kinderen en pervasieve ontwikkelingsstoornissen worden eveneens nog al eens onder de noemer autisme gecatalogiseerd, evenals het Rett syndroom. Dit laatste is een zeldzame aandoening, gepaard met motorische stoornissen, die hoofdzakelijk bij meisjes opduikt.

Een aparte vermelding verdient het savantisme, al was het maar om de mythes die er rond verwezen zitten. Mensen die lijden aan savantisme worden door de buitenwereld nogal eens als ‘idiot savants’ betiteld. Vaak betreft het mensen die op een bepaald vlak enorm beslagen zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld schitterende muzikanten of wetenschappers zijn, maar niet in staat om zich in het dagelijks leven te handhaven. De oorzaak van het savantisme zou te vinden zijn bij een hersenbeschadiging, hoewel ook daar de wetenschappers het niet over eens zijn. Het is met name niet duidelijk op welke manier hun handicap – zogezegd veroorzaakt door de hersenbeschadiging – gecompenseerd wordt door een bijzondere gave op een ander vlak. Nogal wat kunstenaars worden tot de savantisten gerekend, terwijl het savantisme zelf dan weer onder de categorie autisme wordt thuisgebracht. Terecht of niet terecht? Het antwoord op die vraag moeten we u schuldig blijven.

Belangrijker om te weten is hoe autisme en de verschillende (al dan niet terech als dusdanig gecatalogiseerde) varianten van deze aandoening worden behandeld. Volledige genezing is vooralsnog onmogelijk, zodat de behandeling er op gericht is om de ontwikkeling van het kind zo normaal mogelijk te doen verlopen en om ongewenst gedrag te vermijden. De behandeling van autisme is meestal een combinatie van het volgende:

Speciale opvoeding, opvoeding die gestructureerd is om tegemoet te komen aan de specifieke unieke behoeften van het kind
Aanpassing van het gedrag, op zo’n manier dat positief gedrag bij het kind wordt ondersteund en dat ongewenst gedrag wordt vermelden
Verschillende vormen van aanvullende therapie die gericht zijn op spraak, op het fysieke maar ook op allerlei activiteiten (of met andere woorden: bezigheidstherapie) die er op gericht zijn om de vaardigheden van het kind te helpen ontwikkelen.
Medicatie, hoewel er geen specifieke medicatie voor autisme is voorzien, worden toch geneesmiddelen voorgeschreven om bepaalde symptomen te bestrijden (angst, hyperactiviteit, automutilatie…)

Uit een recente studie is gebleken dat Risperdal, een geneesmiddel dat meestal wordt gebruikt ter bestrijding van schizofrenie bij volwassenen, ook gunstige effecten kan sorteren bij kinderen met autisme.

Syndicatie