Kinderen met autisme kunnen als gevolg van motorische storing soms niet goed schrijven

Kinderen met autisme kunnen als gevolg van motorische storing soms niet goed schrijven

Nieuw onderzoek associeert schrijfproblemen bij autistische kinderen met motorische problemen

Kinderen met autisme hebben vaak problemen met lezen, zeker wanneer ze meer dan normaal begaafd zijn. Het fenomeen werd voor het eerst vastgesteld door Hans Asperger, de naamgever van het gelijknamige syndroom. Asperger slaagde er echter niet in om de oorzaak van die schrijfproblemen te achterhalen.

Ouders van kinderen met autisme hebben waarschijnlijk al vaker vastgesteld dat hun kind - ook al is het minstens even begaafd als andere kinderen van dezelfde leeftijd - moeite hadden met schrijven. Naarmate de kinderen hun autisme hadden overwonnen, verbeterden de problemen. Letters en woorden kunnen bij kinderen met autisme dikwijls problemen opleveren. Ze kennen meestal wel de tekens, maar krijgen die niet exact weergegeven. Een nul zal bijvoorbeeld niet op een nul lijken, een cirkel niet op een cirkel en sommige letters staan op papier anders dan ze er zouden moeten staan. Daardoor kunnen de resultaten op school van kinderen met autisme vaak tegenvallen.

Mogelijk zijn de oorzaken van die problemen nu gekend. Kinderen met autisme kunnen als gevolg van motorische storing soms niet goed schrijven, zo blijkt uit een zopas verschenen studie. Het nieuwe onderzoek associeert schrijfproblemen bij autistische kinderen met motorische problemen en dat is een volledig nieuw gegeven. De link tussen de schrijfproblemen en het autisme was tot dusver namelijk nog niet gelegd.

Amy J. Bastian, dokter, professor aan Baltimore's Kennedy Krieger Institute en auteur van het onderzoek, kwam tot de vaststelling dat kinderen met autisme en met een normale intelligentie evenals gewone kinderen perfect in staat waren om letters te aligneren en ruimtelijk in te schatten. Het probleem was echter dat ze er niet in slaagden om de letters te vormen, hetgeen suggereert er sprake was van een gebrekkige motorische controle. Normaliter wordt dit probleem niet met autisme geassocieerd.

De finetuning om de letters exact neer te schrijven ontbrak bij kinderen met autisme als gevolg van het motorisch probleem. Een letter D kan bij kinderen met autisme bijvoorbeeld een dakje missen, waarvoor ze voor buitenstaanders moeilijk herkenbaar is. Stukjes van letters en cijfers vallen met andere woorden weg.

Het motorisch probleem bij kinderen met autisme is overigens niet louter en alleen een schrijfprobleem, ook bijvoorbeeld het gebrekkig hanteren van eetgerei kan het gevolg zijn van motorische problemen. Een kant-en-klare oplossing bestaat voor het probleem evenwel niet, wel is er hoop. Een aantal kinderen met autisme uit het het onderzoek van Bastian zag hun geschrift in de loop van het onderzoek verbeteren, zij het dat dit heel wat moeite kostte.

Syndicatie