Enkele tips om drank- en druggebruik bij sweet sixteen party’s te beperken

Enkele tips om drank- en druggebruik bij sweet sixteen party’s te beperken

Hoe kan ik als ouder beletten dat een sweet sixteen party uit de hand loopt?

Je zoon of je dochter is 16 jaar geworden en zaagt je al wekenlang de haren van het hoofd om een sweet sixteen te organiseren. Je kan je oogappel niets weigeren en dus wordt de toestemming uiteindelijk gegeven. Maar dan hoor je van andere ouders dat dergelijke feestjes grondig uit de hand kunnen lopen. Goede raad is dan duur, hoe kan je voorkomen dat je huis in een puinhoop wordt herschapen terwijl de jeugd lazarus gezopen of apenstoned tegen de grond ligt.

Enkele tips om drank- en druggebruik bij sweet sixteen party’s te beperken zijn dan ook meer dan welkom. Hoe kan ik als ouder beletten dat een sweet sixteen party uit de hand loopt?, dat is de vraag waar alles om draait. Op de eerste plaats is het belangrijk om een oogje in het zeil te houden wat bij de uitnodigingen betreft. Komen er geen vriendjes of vriendinnen met een kwalijke reputatie. Een rondvraag bij school of jeugdbeweging kan je al op weg helpen.

Daarnaast is er het probleem van de locatie. Waar zal de party plaatsvinden? De beste locatie is buiten het eigen huis, maar dat heeft ook zijn nadelen. Sweet sixteen party’s kunnen de ganse nacht duren, zodat de ouders die een oogje in het zeil willen houden naar hun nachtrust kunnen fluiten. Daarom wordt vaak geopteerd voor een tent in de tuin, met de mogelijkheden dat de feestvierders kunnen blijven slapen.

Vervolgens stelt zich het probleem van de drank. Sommige ouders willen zich niet laten kennen en slaan voldoende drank in om de ganse buurt stomdronken te maken. Dat is een foute instelling, in dit geval geldt beter iets te weinig dan iets te veel. Sommige jongeren, vooral de jongens dan, hebben de vervelende gewoonte om zich in te drinken alvorens af te zakken naar de party. Deze zijn natuurlijk de eerste kandidaten om stomdronken in het gras liggen te braken.

Veiligheidshalve worden waardevolle voorwerpen zo ver mogelijk uit de buurt van de feestvierders gehouden. Menig sweet sixteen party eindigt in een crash, waarbij zoveel mogelijk wordt vernield. Zorg ervoor dat er ook altijd iemand aanwezig is die druggebruik kan herkennen, zodat onmiddellijk kan ingegrepen worden. Dat dronken jongeren uit de kleren gaan en ergens in de bosjes liggen te sexen, moet eveneens worden vermeden. Ga daarna maar eens aan de andere ouders uitleggen wat er allemaal in je tuin of huis heeft plaatsgevonden. We wensen toekomstige organisatoren van sweet sixteen party’s alvast veel succes.