Nieuwe criteria voor het stellen van diagnose autisme op komst

Nieuwe criteria voor het stellen van diagnose autisme op komst

Amerikanen geven eens te meer het voorbeeld

Autisme en stoornissen uit het autistisch spectrum zijn en blijven een moeilijke materie. Vaak is het allesbehalve makkelijk om met 100% zekerheid vast te stellen of iemand al dan niet autistisch is en zo mogelijk nog moeilijker in welke dat dat het geval is. Hier kan binnenkort echter verandering in komen.

De American Psychiatric Association heeft veel tijd en werk geïnvesteerd in het onderzoek naar het vastleggen van duidelijkere criteria voor autisme en alle daaraan verwachte stoornissen. Belangrijk daarbij was dat de criteria ruim genoeg werden genomen, in zoverre dat er geen patiënten die voor behandeling in aanmerking kwamen uitgesloten werden.

Er zijn dus nieuwe criteria voor het stellen van de diagnose autisme op komst en die zullen in eerste instantie in de Amerikaanse handboeken worden opgenomen. Nu al is duidelijk dat verschillende gerelateerde stoornissen onder de autisme-mantel opgenomen zullen worden. Bovendien is het ook de bedoeling om de symptomen van autisme op een duidelijkere manier te formuleren.

De Amerikanen geven dus eens te meer het voorbeeld en algemeen mag worden verwacht dat de rest van de wereld gaat volgen. Maar in de Verenigde Staten reageerde de medische wereld niet zo enthousiast over de nieuwe manier van het stellen van de diagnose omtrent autisme. Gevreesd wordt dat een aantal patiënten niet meer onder de autisme-mantel zouden vallen. Die mantel zou dus niet breder, maar smaller worden.

De testen met de nieuwe manier van diagnose vonden plaats op twee verschillende plaatsen: het Baystate Medical Center in Springfield, Massachusetts, en de Stanford University in Palo Alto, California. Beide onderzoeksinstellingen verdedigen de conclusies van hun onderzoek, daarbij stellend dat ze op een strikt wetenschappelijke manier te werk zijn gegaan.

Syndicatie