Omgaan met autisme: oefening baart kunst

Omgaan met autisme: oefening baart kunst

Manier van behandeling autisme is afhankelijk van de vorm van de aandoening

Zorg dragen voor iemand met autisme kan bijzonder moeilijk zijn. Het goede nieuws is echter dat er een aantal technieken bestaan die het omgaan met autisme een stuk makkelijker maken. Bovendien kunnen mensen met autisme heel wat dingen aanleren die ze niet van zichzelf weten. Door aan beide kanten van de zaak te werken, is er toch een duidelijke verbetering van de situatie mogelijk.

Het leerproces is uiteindelijk een zaak van lange adem. Het kind met autisme zal een aantal zaken - waaronder het evalueren van een sociale situatie of het begrijpen van iemands gedrag - stapsgewijs leren. Zaak is dus om het geduld niet te verliezen en om telkens opnieuw bepaalde dingen weer aan te leren. Uiteindelijk kan een autist een bepaald aantal dingen opsteken, zij het dat in de meeste gevallen er toch ‘iets' van de aandoening zal blijven hangen.

Er bestaan verschillende manieren van behandeling voor kinderen met autisme. De meest bekende zijn de Applied Behavior Analysis (ABA), de Miller Method en de Floortime Method. Geen van deze methoden is beter of slechter dan de andere, de één zal beter werken dan andere naargelang de vorm of de graad van autisme bij het kind. Zorgdragers en familieleden moeten ervaringsgewijs uitzoeken welke methode in welk geval het beste werkt.

Het belang van zorgverstrekkers in geval van autisme kan moeilijk onderschat worden, evenals die van ouders en familieleden. In de jaren 60 kregen de ouders van een kind met autisme vaak te horen dat de situatie zo ernstig was dat er niets aan te doen was. Dat advies wordt nu niet meer gegeven, bij elk geval van autisme is verbetering mogelijk. Alles hangt af van de manier waarop de dingen worden aangepakt.

Waar komt het eigenlijk op aan? Alles draait in dit geval om empathie, het zich inleven in de wereld van het kind met autisme. Uiteraard is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Ouders van een kind met autisme dragen er best voor dat ze zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over de aandoening. Door er veel over te lezen, door omgaan met zelfhulpgroepen en met andere ouders van autisme-kinderen enzovoort kan een breed inzicht in autisme worden verworven. Uiteindelijk zal ook het kind van die aanpak de vruchten plukken. Zaak is om in geval van autisme nooit het geduld te verliezen.

Syndicatie