Oorzaken autisme zijn complex, geen makkelijke behandeling mogelijk

Oorzaken autisme zijn complex, geen makkelijke behandeling mogelijk

Genetische factoren kunnen ernst van autistische storing beïnvloeden

Zijn we allemaal een beetje autistisch? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Recent wetenschappelijk onderzoek lijkt te bevestigen dat er wel degelijke genetische factoren verbonden zijn aan autisme. Daniel Coury, hoofd pediatrie aan het Nationwide Children's Hospital in Columbus, Ohio, en medisch directeur van het Autism Treatment Network, stelt vast dat de band tussen genen en autisme moeilijker is dan eerst werd aangenomen.

Tot dusver werd hoofdzakelijk gezocht naar hét gen dat verantwoordelijk zou zijn voor autisme. Inmiddels is duidelijk geworden dat niet één gen verantwoordelijk is voor autistische storingen, maar dat er sprake is van verschillende genen. Bovendien zouden genetische afwijkingen die verantwoordelijk zijn voor autisme niet iedereen in dezelfde mate raken. Sommige kinderen zouden met andere woorden kwetsbaarder zijn dan andere. Waarom dat zo is, blijft voorlopig een raadsel.

Het blijft bovendien een gegeven dat sommige families kwetsbaarder zijn voor autisme dan anderen. Ze lopen met andere woorden een groter genetisch risico. Dat zou te maken hebben met kleine wijzigingen in de genenmutaties, waardoor deze zich op een andere manier uitdrukken. Coury geeft echter toe dat op dit vlak nog veel onderzoek noodzakelijk is, het is grotendeels nog onbekend hoe de interactie tussen de genen gebeurt in geval van autistische storingen.

Ook de symptomen van autisme kunnen groter of kleiner zijn naargelang van de genenmutaties die zich voordoen. Het is dus niet zo dat genenmutaties automatisch leiden tot een bepaalde mate van autisme. Wetenschappers sluiten zelfs niet uit dat bij sommige kinderen een latente vorm van autisme zich niet altijd even duidelijk uit of dat de diagnose autisme niet altijd wordt gemaakt. Autisme blijft met andere woorden een bijzonder moeilijk te interpreteren aandoening. Het ziet er niet naar uit dat er een effectieve behandeling zal worden gevonden alvorens we volledig hebben doorgrond hoe autisme tot stand komt.

De genetische component speelt dus in ieder geval een rol bij autisme, maar dat belet niet dat de aandoening erg complex blijft. De invloed van milieufactoren mag namelijk niet onderschat worden, zo meent Coury. Naarmate het onderzoek verder opschiet, lijkt steeds duidelijker te worden bevestigd dat autisme waarschijnlijk veroorzaakt wordt door een samenspel van factoren, zowel van genetische aard als gelinkt aan milieuomstandigheden.

Syndicatie