Wat is de oorzaak van autisme?

Wat is de oorzaak van autisme?

De juiste oorzaak van autisme is nog niet bekend, maar onderzoek wijst in de richting van verschillende factoren: genetische, infecties, problemen die zich bij de geboorte voordeden…

Een vraag die vaak aan dokters wordt gesteld is hoe het eigenlijk komt dat één van de kinderen autistisch blijkt te zijn, terwijl de andere kinderen uit hetzelfde huisgezien ‘normaal’ zijn. De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. De juiste oorzaak van autisme is nog niet bekend, maar onderzoek wijst in de richting van verschillende factoren: genetische (erfelijke aanleg, met andere woorden), bepaalde vormen van infecties, problemen die zich bij de geboorte voordeden…

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in ieder geval een zekere genetische factor een rol speelt in het autisme-verhaal. Sluitende bewijzen daarvoor zijn er weliswaar nog niet, maar de aanwijzigingen waarover we beschikken wijzen toch wel heel erg sterk in die richting. Dat betekent dat autisme kan worden overgegeven van ouders naar kinderen, over de verschillende generaties heen. Zaak is dan waarom de aandoening bij het ene kind wel en bij het andere niet opduikt. Verder onderzoek zal antwoorden op die vraag moeten helpen formuleren. Op de eerste plaats wordt er nu gezocht naar aanwijzingen die kunnen aangeven welke genen specifiek bijdragen tot het ontwikkelen van autisme. Voorlopig ontbreekt daar nog elk spoor van, maar het onderzoek wordt wel erg actief gevoerd.

Bij sommige kinderen spelen omgevingsomstandheden mogelijk een rol. Onderzoek op kinderen met autisme heeft uitgewezen dat sommigen van hen in delen van de hersenen abnormaliteiten vertonen, zonder dat specifiek duidelijk is hoe die de ontwikkeling van autisme in de hand werken. Sommige signalen geven een indicatie (of anders uitgedrukt: suggereren) dat er ‘iets’ gebeurt op het moment dat de hersenen zich in hun vroegste ontwikkelingstadium bevonden. Dat kan zou dus in de baarmoeder zijn gebeurd. Wat dat ‘iets’ zou kunnen zijn, is vooralsnog nog niet duidelijk. Ook naar mogelijke oorzaken van autisme als gevolg van een mogelijke evolutie in de hersenen wordt nog steeds naarstig gezocht.

Er worden nog meer mogelijkheden opengelaten. Zo is er de theorie dat het immuniteitssysteem van het lichaam slecht werkt, in die zin dat het antilichamen ontwikkelt die de hersenen van zeer jonge kinderen aanvallen en op die manier autisme veroorzaken. Ook afwijkingen in de structuur van de hersenen behoren tot de mogelijkheden. Kinderen met autisme hebben vaak een afwijkende timing wat de groei van de hersenen betreft. Al heel vroeg groeien de hersenen sneller en groter dan bij ‘normale’k kinderen. Later gebeurt het omgekeerde, de hersenen van kinderen met autisme zullen minder snel gaan groeien.

Kan een vaccin autisme veroorzaken? De vraag wordt vaak gesteld, maar het antwoord luidt waarschijnlijk ‘neen’. Er bestaat tot op de dag van vandaag geen enkel sluitend bewijs dat vaccinatie autisme kan veroorzaken. Ook een verband met kinderziekten lijkt onwaarschijnlijk.
 

Syndicatie