Het regelmatig hebben van sex is goed voor het zelfvertrouwen

Het regelmatig hebben van sex is goed voor het zelfvertrouwen

Sommigen mensen hebben behoefte aan sex om zich beter te voelen

Voor veel mensen is het vinden van een partner een noodzakelijke behoefte. Zij kunnen zich alleen niet of nauwelijks handhaven, hun leven wordt beheerst door de zoektocht naar die partner. Liefde en affectie spelen hierbij een rol, maar ook de drang naar sex. Voor veel jongeren is het regelmatig hebben van sex een must, waarbij natuurlijk de hormonenspiegel een rol speelt.

Het regelmatig hebben van sex is goed voor het zelfvertrouwen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. De University of Texas deed daaromtrent een onderzoek bij 237 mensen en de resultaten van dat onderzoek werden in de Archives of Sexual Behavior gepubliceerd. Zelfs mensen die al voldoende zelfvertrouwen hadden, gebruikten sex om zich nog beter te voelen.

Sommigen mensen hebben inderdaad behoefte aan sex om zich beter te voelen. De Amerikaanse sextherapeute Gina Ogden kan deze vaststelling alleen maar beamen. Goede sex begint met zelfvertrouwen en tijdens de geslachtsdaad zal dat zelfvertrouwen alleen maar toenemen. Gecombineerd met liefde zal het positief effect op het zelfvertrouwen alleen nog maar toenemen.

Syndicatie