Theatrale persoonlijkheidsstoornis (TPS) kan tot psychose leiden

Theatrale persoonlijkheidsstoornis (TPS) kan tot psychose leiden

Symptomen van deze stoornis zijn eens te meer moeilijk te omschrijven

Over de theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS is al veel geschreven, maar ze blijft anderzijds vaag en niet goed afbakend. In DSM IV worden een aantal symptomen van de stoornis, die in het ergste geval tot een psychose kan leiden, omschreven. Onder andere een krampachtig zoeken naar aandacht en een overdreven, ongefundeerde emotionaliteit kunnen met een theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS gepaard gaan.

De symptomen van deze stoornis zijn echter eens te meer moeilijk te omschrijven, vaak is overlapping met andere stoornissen uit aanverwante gebieden mogelijk. In de medische wereld wordt de theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS ook wel eens omschreven als hysterie. De kenmerken die we normaal aan hysterie toeschrijven, denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitdrukking ‘een hysterische vrouw' hebben echter weinig of niets met de theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS van doen. Anderzijds is het opvallend dat deze stoornis zich hoofdzakelijk bij vrouwen manifesteert.

Zoals bij andere aandoeningen wordt de theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS herkend op basis van een aantal signalen, die echter niet altijd allemaal of in dezelfde mate aanwezig hoeven te zijn. Precies daarom is het vaak moeilijk om tot een sluitende conclusie te komen, in geval van de theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS zijn er heel wat randgevallen.

Zoals bij andere psychische aandoeningen is het vaak moeilijk om een juiste interpretatie van de signalen te geven. Dat gebeurt vaak na een crisis, dit wil zeggen wanneer de theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS aanleiding heeft gegeven tot ernstige gevolgen zoals depressie, woede-aanvallen of psychoses. Achteraf moet de directe omgeving meestal toegeven dat een aantal symptomen al geruime tijd als dusdanig aanwezig was, maar niet als dusdanig werd herkend.

Voor psychiaters en psychologen is het al moeilijk genoeg om een juiste diagnose van theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS te geven. Dat probleem stelt zich des te meer in de niet-medische wereld. Buitenstaanders zullen een theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS eigenlijk zelden of nooit herkennen, hoewel de aandoening niet echt zelden voorkomt.

Syndicatie