Chirurgisch ingrijpen (maagring) bij obesitas verdient nazorg

Chirurgisch ingrijpen (maagring) bij obesitas verdient nazorg

Veiligheid gegarandeerd, ingreep is relatief eenvoudig

Over chirurgisch ingrijpen bij zwaarlijvigheid (obesitas) bestaat er nog altijd geen eensgezindheid. Sommige dokters zijn er voorstander van, anderen zijn eerder tegen. Uit een onderzoek uitgevoerd onder leiding van Paul E. O'Brien, directeur van Monash's Centre for Obesity Research and Education in Melbourne, blijkt in ieder geval dat een chirurgische ingreep de beste resultaten oplevert. Het gewichtsverlies is veel groter dan in geval van een verandering in levensstijl (dieet plus lichaamsbeweging).

O'Brien verdedigt de chirurgische ingreep in geval van zwaarlijvigheid, maar benadrukt dat er geen snelle oplossingen voorhanden zijn in het geval van obesitas. De ingreep zelf is relatief eenvoudig en de veiligheid is gegarandeerd. Wel is na de plaatsing van een maagring constante nazorg vereist. Het is dus niet zo dat de patiënt na de ingreep gewoon naar huis kan wandelen en vervolgens niet meer bij de dokter hoeft langs te gaan.

Bij het onderzoek gedaan door O'Brien was bij een aantal proefpersonen na de ingreep een aanpassing noodzakelijk, onder ander omdat de maagring niet echt goed zat. Onder andere met de buisjes die de band verbinden, ging er af en toe iets fout. Na opnieuw te hebben ingegrepen, bleken deze problemen echter te zijn opgelost.

Het team onder leiding van dokter O'Brien stelde vast dat de ingreep ook positieve gevolgen had voor het metabolisch syndroom, een combinatie van factoren die kan onder andere kan leiden tot diabetes en hart- en vaatziekten. Door de ingreep namen de kansen op metabolisch syndroom (of metabool syndroom) duidelijk af. De operatie had dus ook op een ander vlak duidelijk positieve invloeden.

Toch adviseert O'Brien zijn patiënten om eerst verandering in levensstijl (dieet plus lichaamsbeweging) te overwegen en pas nadien over te gaan tot chirurgisch ingrijpen. Uit zijn onderzoek bleek weliswaar dat verandering in levensstijl (dieet plus lichaamsbeweging) veel minder resultaat opleverde dan het aanbrengen van een maagring, maar toch valt deze optie naar de mening van de Australische dokter als eerste te overwegen. De studie uitgevoerd door O'Brien was overigens gesponsord door de National Health and Medical Research Council, wat toch een officële medische organisatie is.

Syndicatie