Chirurgisch ingrijpen tegen obesitas (maagring) is ook positief voor het metabool syndroom

Chirurgisch ingrijpen tegen obesitas (maagring) is ook positief voor het metabool syndroom

Maagring kan onder andere hart- en vaatziekten helpen voorkomen

Onder leiding van Paul E. O'Brien, directeur van Monash's Centre for Obesity Research and Education, werd in Melbourne een studie uitgevoerd naar de voordelen verbonden aan het aanbrengen van een maagring in de strijd tegen obesitas. Die voordelen zijn - tenminste als we de resultaten van het onderzoek mogen geloven - indrukwekkend. Een groep van proefpersonen bij wie een maagring werd aangebracht verloor veel meer gewicht dan een andere groep zwaarlijvige bij wie alleen dieet en lichaamsbeweging werd toegepast.

Over de voordelen van chirurgisch ingrijpen is echter niet iedereen het eens. Sommige wetenschappers merkten op dat de bewijsstukken die de Australiërs op tafel legden, niet echt wisten te overtuigen. O'Brien merkte echter dat de voordelen van chirurgisch ingrijpen bij zwaarlijvigheid echter veel verder gaan dan alleen maar het verlies van kilo's. Ook andere gezondheidsfactoren bleken er de positieve invloed van te ondervinden.

Hoewel het onderzoek niet was bedoeld om andere gezondheidsproblemen aan te pakken, bleek chirurgisch ingrijpen ook de kansen op andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes te reduceren. Bij de start van het onderzoek leden 9 proefpersonen die een maagring kregen aan het metabool syndroom, bij een andere groep proefpersonen waar geen sprake was van chirurgisch ingrijpen maar die op dieet en lichaamsbeweging probeerden te vermageren waren dat er 10. Na 24 maanden bleek niemand in de eerste groep nog last te hebben van het metabool syndroom, bij de tweede groep waren dat er nog 4.

Op basis van het onderzoek meent O'Brien dan ook te mogen concluderen dat chirurgisch ingrijpen tegen zwaarlijvigheid ook nuttig is in de strijd tegen het metabool syndroom. De vetten in het bloed van de proefpersonen bereikten opnieuw hun normale niveau, de suikerspiegel in het bloed werd opnieuw normaal en de bloeddruk werd opnieuw lager. O'Brien meende dan ook te mogen concluderen dat chirurgisch ingrijpen bij zwaarlijvigheid of obesitas niets dan voordelen biedt.

Het metabool syndroom is eigenlijk een combinatie van vier factoren die hand in hand gaan. Het betreft hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterol en overgewicht of zwaarlijvigheid. Iemand lijdt aan het metabool syndroom wanneer minstens drie van vier bovenstaande aandoeningen aangetoond zijn. Over de oorzaken van metabool syndroom is nog niet zo veel bekend. In ieder geval spelen gebrek aan lichaamsbeweging en een slechte voeding een rol in het verhaal.

Syndicatie