Dieet op weinig calorieën verlengt leven NIET

Dieet op weinig calorieën verlengt leven NIET

Dunne apen zien er gezonder uit, maar leven niettemin toch niet langer

Over dieet, gewichtsverlies en alle aanverwante onderwerpen doen heel wat misverstanden de ronde. Algemeen wordt aangenomen dat magere mensen langer leven, zonder dat daar overtuigende bewijzen voor op tafel liggen. Zwaarlijvigheid (obesitas) wordt al snel geassocieerd met allerlei kwalen, op de eerste plaats natuurlijk hart- en vaatziekten. Maar leven dunnere mensen wel noodzakelijk langer dan dikke mensen?

Dat hoeft niet noodzakelijk het geval te zijn, alles hangt af van iemands ingesteldheid. Het Amerikaans National Institute on Aging onderzocht in welke mate het volgen van een dieet een invloed had op de verlenging van iemands leeftijd. Bleek dat apen die weinig calorieën consumeerden niet noodzakelijk langer leefden dan soortgenoten die op een ‘gewoon’ dieet werden gezet.

De studie werd uitgevoerd met Rhesusapen, een apensoort die wel vaker in medische experimenten wordt gebruikt. Ze werd afgenomen over een looptijd van 23 jaar, wat door de medische wetenschap als een voldoende lange periode wordt ervaren. Algemeen wordt aangenomen dat de resultaten van het onderzoek geëxtrapoleerd mogen worden naar mensen, mits het in acht nemen van het nodige voorbehoud.

Een dieet op weinig calorieën verlengt het leven dus NIET, zo zou de conclusie van het onderzoek kunnen leiden. Al sinds de jaren 30 van vorige eeuw werd zowat klakkeloos aangenomen dat dit wel het geval zou zijn. In het blad Science verscheen bovendien in 2009 een rapport op basis van een studie uit het Wisconsin National Primate Center waarin werd geconcludeerd dat een caloriearm dieet wel een positief effect op de levensduur had.  

Dunne apen zien er gezonder uit, maar leven niettemin toch niet langer. Anderzijds stierven ze ook niet sneller, zodat kan worden geconcludeerd dat het al dan niet volgen van een dieet weinig of geen invloed heeft op de levensduur. Nog steeds wordt algemeen aangenomen dat het volgen van een dieet de levensduur verlengt, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn.