Cholestolverlagers doen niveaus van ‘slechte' cholesterol fors dalen

Geneesmiddelen als Lipitor, Zocor enzovoort worden op steeds grotere schaal gebruikt

Het aantal mensen met ‘slechte' cholesterol (low-density lipoproteïne of LDL) vertoont in de westerse wereld een sterk dalende trend, zo blijkt uit een recent onderzoek. Cholestolverlagers doen de niveaus van ‘slechte' cholesterol fors dalen, waarbij geneesmiddelen als Lipitor, Zocor enzovoort op steeds grotere schaal gebruikt worden.

De percentages in de terugval van mensen met ‘slechte' cholesterol is zelfs spectaculair te noemen, tussen 1996 en 2006 zou er sprake zijn van een terugval met een kwart of een derde. Voor de Verenigde Staten daalde de groep volwassenen met een te hoog gehalte aan low-density lipoproteïne of LDL van 32% in 1999 tot 21% in 2005, zo stond te lezen in een studie gepubliceerd in de Journal of the American Medical Association.

Ongeveer 13% van de deelnemers aan de studie gebruikten in 2005 cholesterol-verlagers zoals Lipitor van Pfizer en Zocor van Merck, tegenover 8% in 1999. Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met de trend naar gezonder eten en meer lichaamsbeweging. Elena Kuklina, de auteur van de studie en als onderzoeker verbonden aan het U.S. Centers for Disease Control and Prevention, merkte op dat ondanks de verbetering toch nog steeds een te hoog percentage volwassenen last heeft van te hoge cholesterol.

Om dat percentage te doen dalen is er zodoende nog heel wat werk aan de winkel en dat op verschillende niveaus. Zowel op het vlak van screening, diagnose als behandeling moet er nog heel wat verbeteren. Kuklina stelde niettemin vast dat de trend duidelijk positief is, waarbij over de periode 1999-2005 toch een stevige daling werd opgetekend. Zij verbindt een lager gehalte aan slechte cholesterol aan minder sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten.

Hoge gehalte aan slechte cholesterol kunnen de aders doen dichtslibben, met alle gevolgen van dien. Een vernauwing van de aders kan rechtstreeks aanleiding geven tot hartaanval, beroerte enzovoort. De American Heart Association benadrukt er nogmaals dat er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen slechte cholesterol ((low-density lipoproteïne of LDL) en goede cholesterol (high-density lipoproteïne of HDL). Cholesterol is in feite een vetachtige substantie die op natuurlijke wijze in het lichaam opduikt.