Eetstoornissen: een gezond en evenwichtig dieet is onlosmakelijk verbonden met de puberteit

Eetstoornissen: een gezond en evenwichtig dieet is onlosmakelijk verbonden met de puberteit

Ouders mogen niet vergeten om een waakzaam oogje in het zeil te houden wat betreft eetstoornissen zoals boulemie, Anorexia Nervosa enzovoort

Heel wat problemen rond eetstoornissen zoals boulemie, Anorexia Nervosa enzovoort doen zich voort in de puberteit. Dat is niet onlogisch ook: jonge tienermeisjes willen er zo goed mogelijk uitzien en daar hoort een ideaal figuur bij. Vaak wordt echter overdreven in het streven naar het bereiken van dat ideaal figuur, met alle gevolgen van dien.

Eén ding mogen we niet uit het oog verliezen: een gezond evenwicht is onlosmakelijk verbonden met de puberteit. Wanneer het in de puberteit misloopt, kan een jonge vrouw (bij mannen komen eetstoornissen zoals boulemie, Anorexia Nervosa enzovoort minder voor) daar tijdens de rest van haar leven de gevolgen van ondervinden. Het zal moeilijk worden om de gevolgen van zo’n aandoening te bestrijden of op te vangen.

Ouders mogen zodoende niet vergeten om een waakzaam oogje in het zeil te houden wat betreft eetstoornissen zoals boulemie, Anorexia Nervosa enzovoort. Dat houdt onder andere in dat ze vanop afstand toekijken naar wat dochterlief eet of niet eet. Uiteraard mag dat toezicht niet op een te agressieve manier gebeuren, zoniet dreigt de dochter in opstand te komen. Pubers staan nu eenmaal om hun opstandig karakter bekend.

Syndicatie