Hoe begint een eetstoornis?

Hoe begint een eetstoornis?

Mannen of vrouwen met eetstoornissen proberen meer controle over hun leven te verwerven

Eetstoornissen komen steeds vaker voor, dus is het goed om er zo veel mogelijk over aan de weet te komen. Op die manier kom je namelijk niet voor een volslagen verrassing te staan wanneer mocht blijken dat iemand in de nabije omgeving boulemuie, anorexia of een andere eetstoornis heeft ontwikkeld.

De moeilijke jaren zijn uiteraard de late pubertijd en de vroege adolescentenjaren. Zowel mannen als vrouwen gaan dan op zoek naar een partner en plots wordt het eigen lichaam belangrijker dan het voordien was. Vooral vrouwen gaan op zoek naar mogelijke fouten, die beletten dat hun lichaam aan het ideaalbeeld beantwoordt. Het gewicht is dan een boosdoener die voor de hand ligt.

Hoe begint een eetstoornis? Meestal is dat op een onschuldige manier, iemand gaat wat meer of wat minder eten. Dat beetje meer of beetje minder wordt uiteindelijk veel meer of veel minder, waardoor een spiraal in werking wordt gezet die maar moeilijk kan worden teruggeschroefd. Plots besef je dat er sprake is van boulemie, van anorexia of van een andere eetstoornis.

Mannen of vrouwen met eetstoornissen proberen uiteindelijk meer controle over hun leven te verwerven. Dat gebeurt niet altijd op een open manier, want diep in hun binnenste begrijpen ze zelf ook wel dat er ergens ‘iets’ mis is. Dat besef komt echter in onvoldoende mate naar boven, zodat de eetstoornis dreigt te escaleren. Daarom is het zaak om tijdig – dat wil zeggen zo snel mogelijk – in te grijpen.

De exacte oorzaken van eetstoornissen is niet bekend, maar waarschijnlijk is er sprake van een combinatie van factoren. Het psychologisch aspect speelt in ieder geval een belangrijke rol in het ontstaan van boulemie, anorexia enzovoort. Een gemeenschappelijke factor in het hele gebeuren is de preoccupatie met voeding. Het kan dus geen kwaad om de voedingsgewoonten van personen in je directe omgeving af en toe eens door te lichten.

Syndicatie