Steeds meer kinderen lijden aan obesitas (zwaarlijvigheid), wat te doen?

Steeds meer kinderen lijden aan obesitas (zwaarlijvigheid), wat te doen?

Medische wetenschap staat afkerig tegenover chirurgisch ingrijpen in geval van obesitas (zwaarlijvigheid)

Steeds meer kinderen lijden aan obesitas (zwaarlijvigheid), zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het fenomeen is in de Verenigde Staten begonnen, maar heeft inmiddels ook Europa bereikt. Regelmatig worden er campagnes gevoerd om het (over)gewicht bij kinderen terug te dringen. Erg succesvol zijn die campagnes tot dusver nog niet geweest.

Vaak wordt in geval van obesitas (zwaarlijvigheid) bij kinderen gekozen voor een operatie, bijvoorbeeld het aanleggen van een maagring. De medische wetenschap staat echter eerder afkerig tegenover chirurgisch ingrijpen om obesitas (zwaarlijvigheid) bij kinderen aan te pakken. Alleen in zeer dringende gevallen zou voor chirurgie mogen gekozen worden. Daardoor zou namelijk alleen de gevolgen aangepakt worden, terwijl de oorzaken gerust worden gelaten.

David Ludwig, directeur van het Children's Hospital in Boston, is een tegenstander van chirurgisch ingrijpen bij obesitas (zwaarlijvigheid) bij kinderen. Het echte probleem is volgens hem namelijk de voedingsgewoonten bij de kinderen. Die eten veel te veel junk food en laten gezonde voeding links liggen. De gevolgen laten zich raden: volgens de cijfers verstrekt door de U.S. Centers for Disease Control and Prevention is het aantal gevallen van obesitas (zwaarlijvigheid) bij kinderen sinds 1980 verdrievoudigd.

Dat heeft op zijn beurt tot gevolg dat steeds meer kinderen zijn gaan leiden aan slaap apneu, diabetes, hart- en vaatziekten enzovoort. Chirurgie is volgens Ludwig, die ook bekend staat vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek naar obesitas (zwaarlijvigheid) bij kinderen, alleen aangewezen bij sommige volwassenen met Type-2 diabetes en waar de normale programma's om gewicht te verliezen geen succes hadden.

Een vorm van chirurgisch ingrijpen bij obesitas (zwaarlijvigheid) bestaat uit het aanbrengen van een band rond de maag om de voedselinname te beperken. Die band is gemaakt uit siliconen. De firma Allergan heeft een eerste band op de markt die speciaal is bedoeld voor kinderen die aan obesitas (zwaarlijvigheid) lijden. Deze band moet echter nog door de Food and Drug Administration goedgekeurd worden. Het bedrijf rekent op tot 2 miljoen nieuwe klanten.

Christine Ren-Fielding, chirurg bij het New York University's Langone Weight Management Program, is van mening dat maagbanden in sommige gevallen wel kan gebruikt worden bij kinderen met obesitas (zwaarlijvigheid). Noodzakelijk is wel dat geval met geval wordt vergeleken. Toch is het op de eerste plaats belangrijk dat kinderen minder junk food gaan eten. Het veranderen van de voedingsgewoonten kan volgens Ren-Fielding veel tijd en moeite kosten.

Syndicatie