Steeds meer kinderen lijden aan overgewicht (obesitas) en gezondheidsproblemen

Steeds meer kinderen lijden aan overgewicht (obesitas) en gezondheidsproblemen

Probleem situeert zich vooral in de VS, maar dringt zich ook aan deze kant van de Atlantische Oceaan op

 Steeds meer kinderen lijden aan overgewicht (obesitas) en gezondheidsproblemen, zo blijkt uit een recente studie. Het probleem situeert zich vooral in de Verenigde Staten, maar zet zich ook aan deze kant van de Atlantische Oceaan door. Tussen 1988 en 2006 blijkt het aantal gevallen van overgewicht (obesitas) in de VS maar liefst te zijn verdubeld.

 15,80% van de Amerikaanse kinderen in de leeftijdscategorie van 8 tot 14 jaar heeft last van overgewicht (obesitas), waar dat in 1994 nog maar 8,30% was. De resultaten van de studie werden gepubliceerd in de online versie van het Journal of the American Medical Association. In totaal hadden 26,60% van de kinderen uit deze leeftijdscategorie gezondheidsproblemen, waar dat maar 12,80% was in 1994. De Amerikanen zijn inmiddels een campagne gestart tegen overgewicht (obesitas) bij kinderen. Algemeen wordt verwacht dat ook Europa gaat volgen.

 De U.S. Centers for Disease Control and Prevention dringen er op aan dat kindern meer lichaamsbeweging gaan nemen en gezondere voedingsgewoonten gaan aannemen om overgewicht (obesitas) te voorkomen. Jeanne Van Cleave, auteur van het rapport, is van mening dat er recent toch een zekere vorm van verbetering is opgetreden, dit als gevolg van aanhoudende bewustmakingscampagnes. Toch mag het probleem niet onderschat worden, het zal waarschijnlijk niet op korte of op middellange termijn verdwijnen. 

Syndicatie