Stellen van diagnose Anorexia Nervosa kan moeilijk zijn

Stellen van diagnose Anorexia Nervosa kan moeilijk zijn

Onbehandelde Anorexia Nervosa kan tot lichamelijke klachten leiden

Het stellen van de diagnose Anorexia Nervosa kan moeilijk zijn, veel moeilijker dan over het algemeen wordt aangenomen. Nochtans is het belangrijk dat Anorexia Nervosa tijdig wordt herkend, want de gevolgen van deze aandoening kunnen bijzonder ernstig zijn. Onbehandelde Anorexia Nervosa kan onder andere tot lichamelijke klachten aanleiding geven.

Die klachten kunnen op de eerste plaats betrekking hebben op beschadigde organen. Vooral het hart, de hersenen en de nieren zijn kwetsbaar voor de gevolgen van Anorexia Nervosa. Daarnaast is ook de bloeddruk gevoelig voor problemen in verband met eetstoornissen, evenals het ademhalingsstelsel. De gevolgen van Anorexia Nervosa kunnen echter nog veel verder gegaan.

In ernstige gevallen is er sprake van haaruitval of van kwetsbare nagels. Daarnaast kan Anorexia Nervosa aanleiding geven tot onregelmatige hartslag, het dunner worden van het beenderstelsel (osteoporose), evenwichtsstoornissen enzovoort. In het ergste geval kan Anorexia Nervosa leiden tot de dood, zij het door uithongering of door zelfmoord. Om al deze redenen is het belangrijk dat de diagnose Anorexia Nervosa zo snel mogelijk wordt gesteld.

Dat wordt echter vaak verhinderd door een aantal andere symptomen die met de aandoening gepaard gaan. Geheimhouding, schaamte en ontkenning gaan zeer vaak samen met Anorexia Nervosa. Als gevolg daarvan kan het geruime tijd duren alvorens Anorexia Nervosa als dusdanig wordt herkend. De persoon die aan de aandoening lijdt, zal de laatste zijn die toegeeft dat er sprake is van Anorexia Nervosa.

Wanneer de symptomen inderdaad in de richting van Anorexia Nervosa wijzen, kan de dokter een evaluatie beginnen door de complete medische geschiedenis van de patiënt door te nemen en door vervolgens een volledig medisch onderzoek te doen. Anorexia Nervosa kan niet door laboratoriumtesten bevestigd worden, maar de dokter kan wel gebruik maken van een scanner, van bloedtesten enzovoort. Op basis van deze testen kan een soort eliminatieproces plaatsvinden. Alle andere mogelijke ziektebeelden worden geschrapt, zodat uiteindelijk alleen Anorexia Nervosa als mogelijkheid overblijft om het gewichtsverlies te verklaren.

Wanneer geen fysische aandoening wordt gevonden, kan de Anorexia Nervosa-patiënt worden doorverwezen naar een psychiater of een psycholoog die ervaring heeft met de aandoening. Deze beschikken over de nodige tools om een persoon met een eetstoornis als Anorexia Nervosa te evalueren.

Syndicatie