Vet afkomstig uit liposuctie zet zich sneller om in stamcellen

Vet afkomstig uit liposuctie zet zich sneller om in stamcellen

Menselijk vet afkomstig uit liposuctie kan wetenschappelijke toepassingen krijgen

Algemeen wordt liposuctie als een luxeprobleem beschouwd. Onze westerse levensstijl geldt algemeen als ongezond, waardoor er op grote schaal overtollig vet wordt aangezet. Dat overtollig vet kan dankzij operationeel ingrijpen – zeg maar liposuctie – worden verwijderd.

Daarom kwam het enigszins als een verrassing toen bleek dat menselijk vet afkomstig uit liposuctie wetenschappelijke toepassingen kan krijgen. Blijkt namelijk dat vet afkomstig uit liposuctie zich sneller omzet in stamcellen dan bijvoorbeeld huidcellen. Een Japans wetenschappelijk team kwam na een uitgebreide studie tot deze verrassende ontdekking.

De gevolgen van deze ontdekking mogen niet onderschat worden. De wetenschappers krijgen nu een alternatieve manier om stamcellen te kweken, een manier die bovendien veel efficiënten blijkt te zijn als alternatief voor de aanmak van embryonale cellen.

Drie jaar geleden kwam Shinya Yamanaka van de Kyoto University in Japan al tot de conclusie dat cellen afkomstig van de huid genetisch vrij makkelijk tot andere celtypes gemanipuleerd konden worden. Eén van de mogelijkheden was het omzetten van deze cellen in embryonale stamcellen. Deze ontdekking werd destijds toegejuicht, omdat het niet langer noodzakelijk om cellen afkomstig van foetussen te gebruiken voor de aanmaak van stamcellen. Die stamcellen waren noodzakelijk voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën door het aanmaken van stamcellen van zieke patiënten.

Aan de strategie van Yamanaka waren echter een paar duidelijke nadelen verbonden. Op de eerste plaats waren de virussen en de genen die werden gebruikt om de huidcellen te herprogrammeren de groei van tumuren konden stimuleren. Een tweede nadeel in het proces was de gebrekkige efficiëntie ervan, minder dan 1% van de gebruikte cellen konden worden omgezet in cellen die voor alle mogelijke doeleinden kunnen worden gebruikt.

Uit de nieuwe Japanse research, gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences, kan mogelijk een oplossing voor het tweede probleem geformuleerd worden. Michael Longaker, plastisch chirurg en onderzoek naar stamcellen bij Stanford University in Stanford, California, kwam tot de conclusie dat de cellen afkomstig uit liposuctie veel meer mogelijkheden bieden. Ze worden verzameld, geïsoleerd, in een incubator geplaatst waarna de volgende dag het herprogrammeringsproces al kan beginnen.
 
Longaker en zijn collega Joseph Wu, een andere specialist in stamcellen, werkten mee aan het onderzoek. Zij gebruikten de door Yamanaka ontwikkelde technologie en konden alleen maar bevestigen dat die werkte. Bij hun experimenten werd gebruikgemaakt van vetcellen afkomstig van liposuctie en niet van huidcellen, met positieve resultaten. Een belangrijk voordeel van de therapie was dat ze in elke fase sneller was. In het geval van huidcellen moet op drie tot zes weken worden gerekend om cellen in voldoende aantallen ter beschikking te hebben alvorens ze geherprogrammeerd kunnen worden. Vetcellen zijn daarentegen vanaf het begin bruikbaar.

Syndicatie