Wat zijn de signalen die kunnen wijzen op een beginnende vorm van Bulemia Nervosa?

Wat zijn de signalen die kunnen wijzen op een beginnende vorm van Bulemia Nervosa?

Alarmbelletjes gaan flikkeren wanneer iemand zich regelmatig overeet in combinatie met het gebruik van allerlei geneesmiddelen

De meeste mensen spreken van boulemie, maar de officiële naam is Bulimia Nervosa. Die benaming is waarschijnlijk gegeven naar analogie met Anorexia Nervosa. Boulemie is een vorm van eerststoornis die wordt gekenmerkt door grote contrasten. Iemand zal eerst veel te veel eten, om daarna het overtollige voedsel proberen kwijt te spelen.

Evenals anorexie is boulemie een aandoening die scherp in de gaten moet worden gehouden, want ze is allesbehalve onschuldig. Daarom is het zaak om onmiddellijk te aeageren wanneer er indicaties opduiken die er op kunnen wijzen dat iemand in de omgeving aan Bulimia Nervosa lijdt. Het is zodoende belangrijk om die signalen in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen.

Wat zijn de signalen die kunnen wijzen op een beginnende vorm van Boulemie Nervosa? Op de eerste plaats moet worden vermeld dat iemand met deze aandoening niet extreem mager zal zijn, want hij of zij (boulemie komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen) zal zijn of haar gewicht min of meer op peil kunnen houden. Er moet dus op andere dingen worden gelet.

Alarmbelletjes gaan flikkeren wanneer iemand zich regelmatig overeet in combinatie met het gebruik van allerlei geneesmiddelen. Om dat overeten te compenseren zal iemand die lijdt aan Boulemie Nervosa braak- of laxeermiddelen nemen, liefst in alle stilte. Er zal aan het gedrag van de man of vrouw in kwestie dus altijd een geheimzinnig kantje verbonden zijn.

Daarom is extra waakzaamheid geboden, zo mogelijk nog meer dan bij anorexie-patiënten. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat iemand in extreme mate begint te vasten of op een overdreven manier aan sport begint te doen. In beide gevallen zal het zijn om gewicht kwijt te raken, want de boulemie-patiënten beschouwen zichzelf als te dik.

Syndicatie