Wat zijn de symptomen van Anorexia Nervosa?

Wat zijn de symptomen van Anorexia Nervosa?

Anorexia Nervosa kan in geval van niet-behandeling zelfs tot de dood leiden

Anorexia Nervosa is inmiddels een bekende aandoening geworden. De meeste dokters hebben er ervaring mee opgedaan, zodat het weinig moeite komt om nieuwe gevallen als dusdanig te herkennen. Nochtans is het belangrijk dat er tijdig wordt ingegrepen, zodat het ook voor familie en vrienden van het slachtoffer belangrijk is om symptomen die wijzen op Anorexia Nervosa te herkennen. Die kenmerken kunnen nogal uiteenlopend zijn, maar draaien meestal wel altijd rond eten, gewicht, uiterlijk enzovoort. We zetten een aantal symptomen van Anorexia Nervosa hier op een rijtje.

Wat zijn de symptomen van Anorexia Nervosa? Wees op uw hoede wanneer volgende symptomen opduiken:

-Snel verlies van gewicht, gespreid over een periode van slechts enkele maanden of zelfs weken
-Krampachtig verder blijven doen met een dieet of maar in beperkte mate eten hoewel het gewicht al zeer laag is
-Een kenmerk van Anorexia Nervosa dat vaak over het hoofd wordt gezien, is een sterk toegenomen belangstelling voor voeding, calorieën, voeding, koken enzovoort
-Een intense vrees om bij te komen, hoewel daar op het eerste gezicht geen enkele reden voor is
-De vaste overtuiging dik te zijn hoewel daar geen enkele reden voor is.
-Onrealistische inschattingen van iemands lichaamsgewicht, waarbij iedereen magerder lijkt dan de persoon met Anorexia Nervosa zelf
-Een streven naar perfectie, ook wat gewicht betreft
-Een grote kritische ingesteldheid, op de eerste plaats tegenover zichzelf en tegenover het eigen uiterlijk
-Een veel groter dan verwachte waarde die wordt gehecht van lichaamsgewicht of afmetingen, met alle gevolgen van dien voor het zelfvertrouwen
-Mensen met Anorexia Nervosa hebben vaak last van depressie, angstigheid en prikkelbaarheid
-Vrouwen gaan hun menstruatieperiodes onregelmatig zien worden of zelfs tijdelijk geheel zien verdwijnen
-Gebruik van laxeermiddelen, dieetpillen en alle mogelijke andere middelen waarvan de Anorexia Nervosa-patiënt(e) denkt dat ze hem of haar dunner kunnen laten lijken
-Voortdurend ziek zijn, hoofdzakelijk als gevolg van zwakte of ondervoeding
-Het dragen van ruime kleding kan een signaal zijn dat een geval van Anorexia Nervosa geprobeerd wordt om verborgen te houden
-Impulsief gedrag
-Het idee zich nutteloos te voelen of een ‘hopeloos' geval te zijn
-Een zich sociaal terugtrekken, waarbij contacten met de buitenwereld tot een minimum beperkt worden
-Een aantal fysische symptomen, waaronder gebrekkige weerstand tegen koud weer, uitvallen van nagels en haar, een huid die uitdroogt of vergeelt, anemie, constipatie, gezwollen spiergewrichten, losse tanden, de groei van nieuw dun haar over het lichaam

Syndicatie