Wat zijn de verwachtingen voor mensen die lijden aan Anorexia Nervosa?

Wat zijn de verwachtingen voor mensen die lijden aan Anorexia Nervosa?

Risico's op hervallen zijn bij Anorexia Nervosa relatief groot

Anorexia Nervosa is een aandoening die met succes kan worden bestreed, hoewel succes in deze materie niet gegarandeerd kan worden. Sommige patiënten genezen vrij vlot, bij anderen gaat het allemaal wat moelijker en tenslotte zijn er ook een aantal patiënten bij wie Anorexia Nervosa een fatale afloop kent. Op voorhand vallen de kansen op een succesvolle behandeling moeilijk in schatten.

Belangrijk in de strijd tegen Anorexia Nervosa is de hulp van het gezin bij de behandeling. Zonder steun van vrienden en familieleden is het zeer moeilijk om Anorexia Nervosa te bestrijden. Minstens even belangrijk is dat de omgeving begrijpt wat Anorexia Nervosa precies inhoudt en dat ze de signalen en de symptomen er van erkennen. Vaak wordt de aandoening door de buitenwereld niet of veel te laat herkend. Wanneer de familie meehelpt, is het probleem van Anorexia Nervosa alleszins bespreekbaar, wat de kansen op succesvolle behandeling aanzienlijk vergroot. De patiënt zou namelijk met zijn vertrouwde omgeving over Anorexia Nervosa kunnen praten.

In het ergste geval zal Anorexia Nervosa aanleiding geven tot opname in het ziekenhuis, meestal als gevolg van ernstig gewichtsverlies. In dat geval zal er daar een ingrijpende behandeling dienen te gebeuren. De patiënt zal zo snel mogelijk opnieuw op krachten moeten gebracht worden. In zo'n geval zal nadien de patiënt meestal therapeutisch behandeld worden. Belangrijk is in ieder geval dat hij of zij voor zichzelf toegeeft aan Anorexia Nervosa te lijden.

Algemeen geldt dat hoe langer het duurt alvorens Anorexia Nervosa wordt behandeld, hoe erger de symptomen zullen zijn. Er is met andere woorden een zekere vorm van verslechtering merkbaar. Hoe sneller de ziekte wordt behandeld, hoe groter de kansen op succes. Anorexia Nervosa kan wel degelijk wordt behandeld, waarbij de persoon volledig opnieuw op zijn of haar gewicht kan raken.

Het probleem is en blijft echter dat de man of de vrouw die aan Anorexia Nervosa lijdt voor zichzelf niet zal toegeven dat hij of zij ziek is. In dat geval is het uiteraard moeilijk om een behandeling op te starten. Hoe overtuig ik iemand dat hij of zij aan Anorexia Nervosa lijdt? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker.

Syndicatie