Zwaarlijvige mensen die maagoperatie ondergaan lopen maar klein risico

Zwaarlijvige mensen die maagoperatie ondergaan lopen maar klein risico

Gastric bypass en maagverkleining in het algemeen bij obesitas zijn relatief ongevaarlijk, kansen op sterfte of complicaties bij de ingreep zijn relatief klein

Steeds meer zwaarlijvige mensen en/of obesitas-patiënten ondergaan een operatie met de bedoeling om gewicht te verliezen. Er zijn verschillende soorten ingrepen mogelijk, met op de eerste plaats natuurlijk de klassieke maagverkleining. Die ingrepen kunnen verschillend van aard zijn, tot en met het wegnemen van een tot twee derde van de maag. Over het nut en gevaren verbonden aan deze ingrepen doen heel wat wilde geruchten de ronde.

Uit een recente studie blijkt dat een gastric bypass of een andere vorm van ingreep op de maag in geval van zwaarlijvigheid of obesitas over het algemeen relatief ongevaarlijk zijn. Met andere woorden: de kansen op sterfte of complicaties bij de ingreep zijn relatief klein.

Gastric bypass is een term die niet zo makkelijk te vertalen valt. Kort geschetst komt het neer op een ingreep waarbij een ring in de maag wordt geplaatst. Het voedsel belandt eerst in het eerste gedeelte van de maag, waar het door de ring wordt tegengehouden. Gevolg is dat het hongergevoel sneller verdwijnt en dat de persoon in kwestie dus uiteindelijk minder gaat eten.

De resultaten van het onderzoek verschenen in het New England Journal of Medicine tonen aan dat maar in 4% gevallen van de 4.610 personen die deelnamen aan de studie belangrijke complicaties optraden in de 30 dagen nadat ze hun ingreep ondergingen. De andere deelnemers aan het onderzoek bleven gespaard van nevenverschijnselen, zodat ze geen tweede ingreep moesten ondergaan of langer in het hospitaal moesten verblijven. Het minste nevenverschijnselen dook op bij mensen die een maagverkleining ondergingen.

Het aantal operaties bedoeld op gewichtsvermindering zijn in de afgelopen jaren meer dan vertienvoudigd. We spreken dan over een relatief korte periode, meer bepaald van 2005 tot nu. Voor al wie lijdt aan obesitas of zwaargelijvigheid, zal de uitslag van het onderzoek heel wat ongerustheid wegnemen. De resultaten tonen overduidelijk aan dat de gevolgen verbonden aan dit soort operaties alleszins op korte termijn relatief klein zijn, in tegenstelling tot wat vaak uit de volksmond te horen valt.

Onderzoeker Bruce Wolfe is van mening dat het onderzoek zich nu moet toespitsen op het uitmaken welke operatie voor welk patiënt het meest geschikt is. Vaak wordt er nog te willekeurig gekozen voor een bepaalde operatie, zonder dat er voordien andere alternatieven overwogen werden. Wolfe is van mening dat veiligheid het eerste onderwerp van toekomstige studies moeten blijven. Door een betere bepaling van de noodzakelijke ingreep kan die veiligheid alleszins worden verhoogd.

Zwaarlijvigheid of obesitas is een kwaal die steeds meer mensen treft. Te dikke mensen lopen een hoger risico op diabetes, beroerten en hartaanvallen. Uiteraard moet op de eerste plaats op natuurlijke manier geprobeerd worden om overtollige kilo’s kwijt te spelen. Lukt dit niet, dan kan alsnog voor een operatie gekozen worden. Die kan op een relatief veilige manier verlopen, zo luidde alleszins de uitslag van het onderzoek.

Syndicatie