Anti-sociale mensen straffen zichzelf want ze leven minder lang

Anti-sociale mensen straffen zichzelf want ze leven minder lang

Eenzaamheid kan dezelfde tol van uw lichaam eisen als bijvoorbeeld stress

Wij mensen zijn geboren als sociale wezen en dat mogen we nooit vergeten. Concreet wil dit zeggen dat we geschapen zijn om veel sociale contacten te onderhouden. Sommigen onder ons gaat dit echter minder goed af, ze kunnen niet zo goed opschieten met de meeste medemensen. Dat kan achter zware gevolgen voor hun gezondheid, met eventueel zelfs een kortere levensduur tot gevolg.

Anti-sociale mensen straffen zichzelf want ze leven minder lang. Eenzaamheid kan namelijk dezelfde tol van uw lichaam eisen als bijvoorbeeld stress. De in de Verenigde Staten uitgevoerde The MacArthur Study of Successful Aging toonde zwart op wit aan dat mensen die veel belang hechten aan omgang met vrienden en familie meer kans hebben om oud te worden dan mensen die zich bij wijze van spreken thuis opsluiten.

We hoeven er geen doekjes om te winden: iedereen wil zo lang mogelijk leven en bovendien, in de mate van het mogelijke, zo lang mogelijk gezond blijven. Sommige mensen is inderdaad een hoge ouderdom gegund maar er zijn wel een aantal zaken waar aandacht aan moet geschonken worden. Er zijn namelijk een aantal factoren die onze levensduur dreigen te verkoren, factoren waar we soms zelfs niet eens aan denken.

Er is dus sprake van verborgen gevaren. Het betreft factoren waar iedereen vaak mee te maken krijgt, maar die niet altijd als risicovol ingeschat worden. Wie een respectabele leeftijd wenst te bereiken, zal er hoe dan ook nochtans rekening mee moeten leren houden. In veel gevallen kost het slechts weinig moeite om aandacht te schenken aan deze factoren. We wensen u veel succes met onze raadgevingen en gunnen u een lang leven.

Syndicatie