Wat zijn de signalen die kunnen wijzen op een beginnende vorm van Anorexia Nervosa?

Wat zijn de signalen die kunnen wijzen op een beginnende vorm van Anorexia Nervosa?

Overdreven vrees voor gewichtstoename kan aanleiding vormen voor Anorexia Nervosa

Anorexia Nervosa komt veel meer voor dan algemeen wordt aangenomen. In een aantal gevallen is er sprake van een eerder onschuldige vorm, waarbij het uiteindelijk allemaal voorbijgaat zonder dat aan het lichaam veel schade werd aangericht. Daar staat tegenover dat een aantal gevallen van Anorexia Nervosa wel degelijk de gezondheid ernstige schade toebrengt, soms zelfs met dodelijke afloop.

Mensen die leiden aan Anorexia Nervosa kunnen zichzelf in sommige gevallen dus bijna letterlijk doodhongeren. Ongeveer een derde van de patiënten combineren Anorexia Nervosa met overeten, waarbij vaak het voedsel via braken weer wordt afgegeven. Anderzijds kan ook gewichtsverlies worden nagestreefd door de inname van grote hoeveeheden laxeermiddelen.

Wat zijn de signalen die kunnen wijzen op Anorexia Nervosa? Die signalen kunnen in eerste instantie eerder subtiel zijn, waarna ze geleidelijk aan ernstiger worden tot een bepaald kritiek punt wordt overschreden. Een duidelijke aanwijzing van de aandoening kan bijvoorbeeld een overdreven interesse voor calorieën zijn. Kandidaat-patiënten gaan van bepaalde voedingsmiddelen slechts beperkte hoeveelheden tot zich nemen.

Overdreven vrees voor gewichtstoename kan aanleiding vormen voor Anorexia Nervosa. Er is een duidelijke vrees voor overgewicht aanwezig, hoewel daar op het eerste gezicht geen enkele reden voor is. De persoon in kwestie – man of vrouw - is namelijk heel niet overdreven dik en zou zich eigenlijk helemaal geen zorgen moeten maken over zijn of haar gewicht.

De omgeving moet dus op de eerste plaats gewaarschuwd zijn wanneer iemand overdreven veel aandacht aan het gewicht gaat besteden, op het belachelijke zelfs. In dat geval is het zaak om het toezicht te verscherpen, want sommige patiënten gaan zorgvuldig proberen om alle sporen die zouden kunnen wijzen op Anorexia Nervosa te wissen. Een bepaalde ervaring om de symptomen van Anorexia Nervosa te leren herkennen, is in ieder geval noodzakelijk.

Syndicatie